Dermed er en lang og arbeidskrevende kamp fra foreldre kronet med seier.

Helt siden undervisningssjef Erling Barlindhaug i vinter foreslo å sende disse elevene til Modum. Nå er det satt punktum i saken.

Det liker Gotfred Rygh (SV) dårlig. Han mener hovedutvalget for undervisning har opptrådt uansvarlig som vil videreføre denne ordningen.

- Jeg vil støtte rådmannen med en myk overgang på tre år for å overføre elevene hjem igjen. Jeg mener det er nødvendig å ta noen upopulære avgjørelser, og jeg mener hovedutvalget ikke evner å prioritere innenfor eksisterende rammer. Før ferien foreslo de seks nye stillinger. Ved å gå inn for å videreføre ordningen med skolegang i Øvre Eiker så øker de rammen på nytt, sa Gotfred Rygh.

Men han ble alene da ordfører Terje Bråthen gikk til avstemming.

Redd for økonomien

Like forut for saken om skolegangen i Bingen, fikk politikerne en redegjørelse om nytt sykehjem. Med dette friskt i minne advarer Rygh mot å ikke ta økonomiske grep.

Han mener bygging av nye Modumheimen vil øke driftskostnadene med 30 millioner kroner hvert år.

- Våger vi ikke å ta noen upopulære avgjørelser om innsparinger, vil den neste store saken i Modum bli innføring av eiendomsskatt for å saldere budsjettet. Nå må vi ta grep, sa Rygh og minnet om at det er bebudet ett innsparingspotensial på cirka en million kroner ved å flytte elevene hjem til Modum.

Heier på Bingen

Men ut over det var det en unison enighet om å videreføre ordningen.

Det betyr at elevene i det aktuelle området her etter kan få gå på skole i Skotselv hvis de og foreldrene vil.

Senterpartiet vil også foreta en grensejustering i Bingen for å harmonisere grensene mellom kommunene.

Boye Arntzen (H) mener at det nye stortingsflertallet vil omstrukturere kommune-Norge, og han forventer da at Modum i en slik prosess vil orientere seg mot Øvre Eiker kommune.

Flere foreldrerepresentanter fra Modum-Bingen var til stede under behandlingen i kveld, og de forlot kommunestyresalen med et smil om munnen.