Fortsetter som før

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

ØVRE EIKER: Den nye regjeringen går imot den forrige, og vil opprettholde domsstolstrukturen i Buskerud som den er.

DEL

Fredag morgen meldte NRK at regjeringen ønsker å reversere stortingsvedtaket om å legge ned Kongsberg tingrett. Nedleggelse i Kongsberg ville medført at tingretten i Hokksund ville blitt en domstol for kun Øvre og Nedre Eiker.

- I vårt forslag om å oppretthode Kongsberg tingrett, ligger det også at vi ønsker å videreføre dagens domstolsstruktur i Buskerud, sier statssekretær Anne Rygh Pedersen ved justis- og politidepartementet, til Bygdeposten.

Det forrige stortingsvedtaket kom som følge av at man ønsket å få færre, men større domstoler i Buskerud. Ved å legge ned i Kongsberg, skulle tingretten i Hokksund ta seg av sakene derfra. Tingretten på Ringerike skulle overta sakene fra Modum og Sigdal, mens Hallingdal tingrett skulle behandle saker fra Flesberg og Uvdal.

Det er nå fem domstoler i Buskerud. Tre av dem er ut ifra befolkningsgrunnlaget ”for små” i forhold til det myndighetene har ytret ønske om.

- Det er beroligende at Regjeringen nå vil beholde domstolene i Buskerud som de er. Tingretten i Hokksund vil da fortsatt være en større domstol i Buskerud, og det betyr mye for oss i Øvre Eiker, sier ordfører Anders B. Werp.

- Dårlig forslag

- Jeg er glad det ser ut til å ordne seg for oss her i Hokksund. Men når man fra sentrale myndigheter signaliserer at man ønsker færre, men større domstoler, så er forslaget et dårlig domstolsfaglig forslag.

- Om Stortinget endrer sitt tidligere vedtak, vil det fortsatt gå utover domstolene i Kongsberg og Ringerike. Disse vil fortsatt være for små, ut ifra målsetning om at hver domstol skal ha fire til fem dommerårsverk. Det vil de verken kunne ha i Ringerike eller Kongsberg, sier sorenskriver Erik Bredo Lund ved Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

Dyr løsning

- Blir ikke opprettholdelsen av Kongsberg tingrett en dyr løsning?

- Jo. Før eller siden vil det tvinge seg frem et behov om bedre lokaliteter i Kongsberg, og de vil få behov for minst 1 000 kvadratmeter store lokaler. Legger man Kongsberg tingrett til Hokksund, vil man klare seg med å bygge på om lag 200 kvadratmeter.

- Man må ikke være økonom for å se at Regjeringens nye forslag vil bli dyrere enn det tidligere vedtatte, sier Lund.

Anne Rygh Pedersen er ikke er ikke enig med Lund i dette.

- Vi har gjort beregninger som viser at det betyr svært lite økonomisk, den ene eller andre veien, i det å fortsatt opprettholde Kongsberg tingrett, sier Pedersen.

- Saken skal først på høring og så opp igjen i Stortinget. Derfor vil vi holde høy beredskap, og følge nøye med i den videre utviklingen om domstolene i Buskerud, sier ordfører Werp.

Artikkeltags