Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt to busser i timen

Artikkelen er over 7 år gammel

Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud vil videreføre dagens busstilbud mellom Vikersund og Drammen

Nettbuss har, som Bygdeposten tidligere har som skrevet, sagt opp avtalen om å kjøre rute 10 mellom Drammen og Vikersund, grunnet bortfall av driftstilskudd.

I etterkant har lokalpolitikerne tverrpolitisk jobbet hardt for å finne en løsning slik at det fortsatt skal gå to busser i timen på denne strekningen.

Det har vært spilt inn en rekke forslag til løsninger, som er oversendt til samferdselsutvalget i fylket.

Utvalget ba derfor i sitt siste møte Brakar om å utrede forskjellige løsninger for å opprettholde busstilbudet mellom Vikersund og Drammen.

Braker la i torsdagens møte fram åtte alternativer til bussruter på denne strekningen.

Fikk lønn for strevet

- Hovedutvalget gikk i dag enstemmig inn for at det arbeides videre med løsning i tråd med alternativ tre. Det forutsettes også at skoleskyssen ivaretas tilstrekkelig i dette alternativet, sier medlem i samferdselsutvalget og høyrepolitiker i Modum, Jon Hovland.

Alternativ tre betyr at man ønsker samme ruteopplegg som Timekspressen mellom Vikersund og Drammen har i dag. Med 15 avganger tur/retur på strekningen alle hverdager.

Om fylkespolitikernes innstilling blir det endelige resultatet, vil det bety ni millioner i ekstra kostnader i for Brakar årlig.

Fylkestinget må derfor først formelt vedta finansieringen i sitt budsjettmøte i desember, før en med sikkerhet kan si at busstilbudet opprettholdes.

Ikke til Oslo

Nettbuss har tidligere kjørt linje 10 på strekningen, men har på egen regning kjørt bussene helt til Oslo.

I samferdselsutvalgets innstilling legges det opp til at folk som reiser fra Modum til Oslo, må benytte linje 101 til Hokksund og tog videre. Eventuelt ta bussen til Drammen og deretter tog til Oslo.

Fortsatt et stykke igjen

- Jeg er veldig glad for hovedutvalgets vedtak, som er vesentlig bedre enn fylkesrådmannens innstilling, sier Modums varaordfører, Ingunn Dalaker Øderud.

Hun understreker at det fortsatt er et stykke igjen til at busstilbudet blir like bra som i dag, for dem som reiser fra Vikersund til Oslo.

- Jeg vil derfor jobbe videre for at de reisende på denne strekningen, skal få et like godt tilbud som de har med dagens linje 10, sier Øderud.

Kommentarer til denne saken