MODUM: Det betyr gratis reklame for Midtfylkets største kulturinstitusjon.

Totalt har Wikipedia i dag over seks millioner artikler og er med dette verdens største leksikon. Det nettbaserte leksikonet har en norsk utgave på både bokmål og riksmål og per 2. mai 2007 består utgaven av over 110 00 artikler. Leksikonet skrives av frivillige bidragsytere fra hele verden, og finnes på over 200 språk.

Denne uken er ukens artikkel på hovedsiden om Blaafarveværket.

I tekstens står det: Blaafarveværket (egentlig Det Kongelige Modumske Blaafarveværk, senere Modums Blaafarveværk) er en tidligere norsk gruvebedrift ved Åmot i Modum kommune i Buskerud. Det var Norges største industribedrift på 1800-tallet, og utviklet blåfarve fra koboltmalm, som ble benyttet i papir-, porselens- og glassindustrien. Det norske Blaafarveværket dekket på det meste 80 % av verdensmarkedet for blåfarve, og ble grunnlagt av den dansk-norske kongen i 1770-årene. Allerede i 1788 eksporterte verket blåfarve til Kina og Japan.

Under Napoleonskrigene ble verket i 1813 pantsatt av kongen til den svenske kjøpmannen Peter Wilhelm Berg, og ettersom den norske staten ikke kunne løse inn pantet etter krigen ble verket i 1822 solgt på auksjon til den da 27 år gamle forretningsmannen Benjamin Wegner på vegne av et konsortium som til slutt bare inkluderte ham selv og bankieren Wilhelm Christian Benecke.

- Vi er veldig glad for dette. Helt klart en reklame som er forsterkende for oss, sier kontorsjef Inger E. Berget.

Blaafarveværet håper på rundt 200 000 besøkende denne sesongen.

Blaafarveværket har flere nyheter i år. Lørdag åpnet vi Kittilsen-museet og var først ute med 150-års jubileet til Theodor Kittilsen. Dette året satses det stort på nettopp Kolboltgruvene.

Sesongstart på selve Blaafarveværket er 19. mai. Da åpner jubileumsutstillingen "Hipp - Hipp - Hurra!" - 30 år med skandinavisk kunst på Blaafarveværket.