SIGDAL: Samtlige syv formannskapsmedlemmer sier at de ikke støtter rådmannens forslag om en jordmor i 30 prosent stilling.

De går for en fulltidsansatt jordmor, som gir en merkostnad på nærmere 200 000 kroner.

Ønsker heltidsansatt

Da det ble kjent at rådmannen ønsket å kutte jordmorstillingen med 70 prosent, kom det umiddelbare reaksjoner. Først fra den aktuelle gruppen av vordende mødre og fra fagmiljøet, deretter fra politikerne.

Disse synspunktene forsterkes når Bygdeposten tar en spørrerunde til formannskapspolitikerne. Høyres Hellik Kolbjørnsrud var tidlig ute i Bygdepostens spalter og ga sin støtte til fulltidsansatt jordmor. De andre politikerne kommer i tur og orden.

Bygdas beste

Argumentene fra både fagmiljø og politikere er at en heltidsansatt jordmor er til bygdas beste. En langstrakt kommune med lang reisevei til sykehus og fødestue, må ha et best mulig tilbud, mener politikerne.

De bruker også argumentene i sammenheng med å skaffe nye innbyggere til kommunen.

- Vi kan vise i praksis at Sigdal er en god bo-kommune, sier politikerne, som gir klare garantier for at kommunestyret vil følge deres syn når budsjettet endelig skal behandles i desembermøtet.

Formannskapet mener ikke jordmorstillingen er det rette stedet å skjære kostnader.

Vel vitende om at årets regnskap i Sigdal kan gi et greit overskudd, og med forholdsvise levelige vilkår for neste år, mener politikerne at kommunen har råd til å yte best mulig tilbud på dette området.

Har råd

En jordmor jobber i tillegg med forebyggende arbeid rettet mot ungdomsgrupper.

- Dette er vel en sak som politikerne står greit samlet om, mener Senterpartiets Kari Ask, som regner med at politikerne enes om å finne en dekning for merutgiftene. Når det gjelder øvrige budsjettposter synes det som om det dette året blir kun ”kosmetiske” ting politikerne vil bry seg med. Ingen dramatiske forhold er avslørt, og dermed heller ingen grunn til å skjære drastisk.