– Jeg har faktisk ikke noe alternativ til denne bussruta, når jeg skal besøke familie på Eggedal eldresenter, forteller Kari Strand, som er bosatt på Båsheim.

– Nå kan jeg dra ofte, og jeg er veldig fornøyd med dette utfallet av saken sier hun, og legger til at det var akkurat dette hun håpet da hun skjønte at flere krefter var i sving for å beholde busstilbudet.

Etter at prosjektperioden på tre år var avsluttet i juni, ble det populære busstilbudet savnet av flere ulike bruker grupper. Ikke minst var ungdommer avhengige av dette for å få transport til og fra trening, kino og ungdomsklubb i en bygd med spredt bosetting.

Marthe Green (14) og Kristoffer Narum (15) var to av skribentene bak et leserbrev i Bygdeposten, og begge ble avhengige av skyss fra foreldre de første ukene uten buss dette skoleåret.

– Mye på foreldrene

– Jeg har vært så vant til å bruke denne bussen hver ettermiddag og kveld, så jeg sto på holdeplassen og ventet da den en dag plutselig ikke kom, forteller Green, som fikk faren til å ta plass bak rattet hjemme på Kolsrud.

– Hjemturene er jo av og til litt sene, så det kan fort bli litt stressende å være den som stadig må være sjåfør. Derfor er dette et flott tilbud, sier hun.

Narum er minst like avhengig av at ruta er på plass igjen.

– Det ble ikke mye trening på meg den perioden vi var uten buss, sier han.

De to ungdommene kan fortelle at det er veldig få på deres alder som ikke er brukere av bussen.

Jobber mot varig tilbud

– Engasjementet var godt å vise til da vi tok saken videre til våre respektive partier i fylket, mener ordfører Kari Ask og Hellik Kolbjørnsrud (H).

Dette gjør de ikke ofte, men denne saken ble vurdert som en av de mer viktige for bygda.

– Jeg tror kanskje det har ekstra stor innvirkning når det er ungdom som engasjerer seg, sier Ask, som understreker betydningen av å jobbe mot at dette blir en fast ordning.

Kommunestyret har vedtatt å søke fylkeskommunen om å sette av tilstrekkelige midler i budsjettet for 2012 og økonomiplanen for 2012–2015 til at ruta skal bli varig.

Kvelder og ettermiddager

Fra mandag etter høstferien får bussen avganger fra Eggedal klokka 1635 på hverdager og i tillegg blir det en ekstra fredagsavgang klokka 2035.

Motsatt retning, fra Åmot til Eggedal, vil bussen kjøre hverdager klokka 18, i tillegg til en ekstra avgang klokka 22 på fredager.