En eller to skoler?

SKOLEDEBATT: Oppvekstsjef i Krødsherad, Geir Waaler er forberedt på høy temperatur når skolestrukturen i Krødsherad nå settes på dagsorden.

SKOLEDEBATT: Oppvekstsjef i Krødsherad, Geir Waaler er forberedt på høy temperatur når skolestrukturen i Krødsherad nå settes på dagsorden. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

To skoler som i dag, full sentralisering eller en mellomløsning. En av høstens politiske brannfakler i Krødsherad er i ferd å bli påtent.

DEL

– Vi har fått oppdrag av politikerne å utrede dette. Sektoren skal spare halvannen millioner kroner, sier ?leder i oppvekstsektoren i Krødsherad, Geir Waaler og tar Bygdeposten med inn på Noresund skole.

Der «oser» det av sent 1950-tall. I gangen utenfor der blant annet 4. trinn har klasserom har tiden i følger Waaler nærmest stått stille. Men det betyr ikke at Noresund skole ikke er en god skole. Spørsmålet er hva som er best for framtiden.

I dag går det 87 elever ved Noresund skole fordelt på sju klasser. På Krøderen er det 149 elever, men 63 av disse er ungdomsskoleelever. Det betyr at uansett om man slår sammen skolene, vil det likevel ikke bli en stor skole.

– Vi har arbeidet mye med oppdraget vi har fått og har sett for oss seks forskjellige alternativer som spenner fra å beholde dagens struktur fullt ut eller å sentralisere til en skole. Hvilken skole har vi ikke sagt noe om, sier Waaler.

Fakta og følelser

Det er ikke første gang skolestruktur står på dagsorden i Krødsherad. Hver gang har politikerne falt ned på at de ønsker å opprettholde to skole på samme måte som det er to kommunesentre i Krødsherad.

– Spørsmålet vi må stille er hva som gir den beste skolen for pengene vi bruker. For meg vil de skolefaglige tingene veie tyngst, men det betyr ikke at følelsene slike saker skaper skal feies under teppet, sier Waaler.

I dag er det store sprik i klassestørrelsene i Krødsherad, fra de små med kun en håndfull elever til klasser på over 30.

20 er optimalt

Det er forsket mye på den optimale størrelsen på en skoleklasse. Konklusjonene spriker, men i Waalers verden er rundt 20 elever en flott gruppestørrelse.

– Det er ikke bra om klassene blir for små, selv om man kunne tenke seg at læreren dermed får bedre tid til hver enkelt. Det handler også mye en god miks av gutter og jenter og at alle bør ha noen de kan kalle en venn i en slik gruppe, sier Geir Waaler som er forberedt på mye diskusjoner.

27. november skal saken legges fram for politikerne. De vil få presentert seks forskjellige forslag (se egen sak).

- Oppdraget om å spare penger er gitt, men vi har ikke konkludert. Det vi vet er at ingen av de to skolene i dag har kapasitet til at alle elevene i Krødsherad kan samles på et sted. Det betyr at det må investeres i lokalene hvis politikerne velger å gå for full sentralisering, avslutter Geir Waaler.

Artikkeltags