Solfrid Alstad har jobbet i barnevernet i 40 år. Hun gikk av med AFP i 2010, men under et vikariat på halvannet år i 2011 og 2012 ble hun sjokkert over hvordan praksis hadde endret seg i Midt-Buskerud barneverntjeneste på den tiden hun hadde vært borte.

– Jeg reagerer sterkt på økningen i antall akuttplasseringer, og de bruker altfor sterke virkemidler når de går inn og henter barn, sier Alstad.

LES OGSÅ: Klem førte til refs fra barnevernet

Skal stå til tjeneste

Alstad mener også politiet trekkes inn for hyppig, og at dette kan oppleves som traumatisk for barna.

– I de aller fleste saker er det bare tull å ha med politi.

Hun understreker at barnevernsloven er en skjønnslov som må håndheves klokt av saksbehandlere og ledelse i barnevernet.

– Det er ikke en skremselslov. Vi skal stå til tjeneste, understreker hun.

LES OGSÅ: Uenig i kritikken

Respektløst

Den tidligere saksbehandleren forteller at hun alltid har satt sin ære i å bruke lang tid på å lære barna å kjenne først for å finne ut om de er tilfredse i hjemmet. Nå mener hun de ansatte i barnevernet har lett for å buse fram og opptrer respektløst og arrogant når de går inn i private hjem for å akuttplasserte barn. Hun har selv vært med på situasjoner der hun har skammet seg over kollegaers opptreden.

Barneombudet

– Også barneombudet har sagt hun er bekymret for økningen i akuttplasseringer. Om noen år vil Norge skamme seg over denne praksisen. Slik situasjonen er i dag, kan jeg ikke anbefale noen å kontakte Midt-Buskerud barneverntjeneste for å få hjelp.

I tillegg mener hun at barnevernet bør bli flinkere til å benytte ressurspersoner i barnets familie og nære krets. I dag blir ikke familienettverket utnyttet godt nok. Det er kun i festtalene, ifølge Alstad.

Ledelsesansvar

Ansvaret for utviklingen i det lokale barnevernet plasserer hun hos ledelsen. Hun mener de stresser for å vise handlekraft i stedet for å ha is i magen.

Hun har tatt opp de mange akuttplasseringene med ledelsen i det lokale barnevernet. Svaret hun da har fått, er at barnevernet har fått medhold i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og at dette er et bevis for at alt har gått riktig for seg i disse sakene.

– Det er sjokkerende at fylkesnemnda i så stor grad følger kommunenes vedtak. De jatter bare med. De må lære seg å stille de riktige spørsmålene, sier hun.

Solfrid Alstad er utdannet barnevernspedagog og har videreutdanning i psykisk helsearbeid.