Bygdeborgene, med unntak av gravhauger, de eneste stående bygningsrester vi har fra jernalderen.

Ved bruk av en pollenanalyser har "borgene" i Øvre Eiker blitt datert 400-600 år bakover i tid, til rundt år 50 e.Kr.

- Dette er oppsiktsvekkende og svært spennende, sier arkeolog Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune på fylkeskommunens hjemmesider.

Ikke brukt som forsvarsverk

Borgene har i over 100 år vært tolket som forsvarsverk – borger som bygda søkte tilflukt i under uroligheter og ufred i folkevandringstden – uten egentlig å hva vært særlig gjenstand for undersøkelse eller datering.

- Det har vært opplest og vedtatt at det har vært brukt som en forsvarsfunksjon, men det stemmer ikke når det gjelder det jeg har funnet, sier Tryggve Bernt, som har gjennomført undersøkelsene som nå er publisert i en masteroppgave ved Universitetet i Oslo.

- Analysene snur opp ned på alt, og foruten dateringen viser de spor av både korndyrking og beite rundt borgene, langt fra det tradisjonelle bildet av et krigersk tilfluktssted, sier Tafjord.

I Øver Eiker er det til nå funnet ti slike bygdeborger.

- Borgene har vært knyttet til de store gårdene i Eiker, og her har det vært husdyrhold, produksjon og åkerdrift, sier Bernt.