Statens vegvesen opprettholder vedtaket om å asfaltere veien inn til Åmot stasjon, som ikke lenger er i bruk.

Bygdeposten kunne 19. april i år melde at vegvesenet i sommer skal asfaltere veien på 300 meter inn til Åmot stasjon. Det er ikke lenger togstopp ved stasjonen og veien går kun inn til de gamle stasjonsbygningene, så veien er svært lite brukt.

Dette fikk Sps fylkespolitiker og rådgiver på Stortinget, Ole Johnny Stavn, til å reagere.

Stavn synes vegvesenet med dette prioriterer helt feil, da han mener det er mange andre veistrekninger i fylket som trenger asfalt mer enn denne nesten ubrukte veien.

- Brukte ikke hue

Den gang uttalte Stavn at det måtte være lov å bruke hue også for vegvesenet.

Stavn tok derfor saken opp i hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylke den 29. mai, for å få svar på hvorfor vegvesenet prioriterer slik, når det er lagt større behov for reasfaltering på mange sterkt trafikkerte veier i Buskerud.

- I møtet fikk jeg til svar fra vegvesenet at de opprettholder vedtaket om å asfaltere veien inn til stasjonen. Dette ble faglig begrunnet med at veien ikke var asfaltert siden 1965 og hadde stort behov for nytt asfaltdekke, sier Stavn.

Stavn forteller at han er sterkt uenig i denne prioriteringen.

Men fylket har vedtatt vegvesenets budsjett, noe som betyr at de selv må kunne styre innenfor det vedtatte budsjettet.

- Å asfaltere inn til Åmot stasjon betyr etter min mening at vegvesenet i dette tilfellet ikke har valgt å bruke hue, sier Stavn.

Sp-politikeren forteller at han er synes det er flott at Bygdeposten fokuserer på veiene i distriktet, og han mener det er et stort behov for vedlikehold og oppgradering av mange veier i vårt distrikt.

- Sikrer restverdien

- Vi har valgt å asfaltere denne veien for å sikre restverdien på veien. Veidekket er nå i så dårlig stand at hvis vi skal bevare den som en asfaltert vei, må vi gjøre det før den går tilbake til naturen og blir en grusvei, sier Svein Voldseth, byggeleder asfalt i Statens vegvesen avdeling Buskerud.

Han forteller at de er forberedt på at folk vil reagere på dette, men at faglige vurderinger har gjort at det prioriteres slik de har gjort.

- Vi prioriterer derfor å gjennomføre de prosjektene vi har planlagt. Men vi vil selvfølgelig også følge opp andre behov som dukker opp, så langt vi kan, sier Voldseth.