Etter deltagelsen på oljemessa i Stavanger i sommer, har den lille bedriften på Loesmoen fått utallige henvendelser fra de store aktørene i oljeindustrien.

Aktørene viser sterk interesse for den grensebrytende pumpeteknologien bedriften har utviklet. Eksempelvis har Statoil og Conoco-Phillips vist interesse for impulspumpene fra Hokksund. Forskning har blant annet resultert i en ny impulsteknologi som gjør det mulig å pumpe opp væsker fra nærmest uendelige dybder. Samtidig bruker teknologien 80 prosent mindre energi enn dagens pumpeteknologi.

Børge Brende (H), (1. nestleder i energi- og miljøkomiteen), var tirsdag på besøk hos bedriften i Hokksund for å høre mer om deres forskning.

Store ENØK gevinster

- Det er fascinerende å se hva Clavis har fått til her i Hokksund. Jeg håper de lykkes videre. Produktene har et enormt potensiale, som også vil gi store ENØK-gevinster for samfunnet, sier Brende.

- Det totale energiforbruket til pumper utgjør om lag 20 prosent av energiforbruket på verdensbasis. Om man eksempelvis i Norge gikk over til å benytte vår teknologi, så ville vi fått et stort energioverskudd, sier administrerende direktør i Clavis, Peter Grubyi.

- Impulspumpene fungerer i prinsipp som et menneskelig hjerte, så det er en godt utprøvd teknologi vi nå har videreutviklet, sier forsker og hjernen bak Clavis sine grensesprengende produkter, Magomet Sagov.

Forlenger oljealderen

Med dagens tradisjonelle pumpesystemer er det ikke lønnsomt eller mulig, å få opp på langt nær all oljen i oljebrønnene rundt om i verden.

- Sagovs impulspumper gjør at man på en lønnsom måte kan øke mengden olje man pumper opp med nær 60 prosent, forteller utvikler hos Clavis, Jim-Viktor Paulsen

- Oljeselskapene kan med vår teknologi forlenge oljealderen og oljeeventyret i Norge med kanskje 30-50 år, sier Grubyi.

- Det er viktig at vi som politikere er med på å legge til rette for, og stimulere til at slik forskning gjøres i Norge. Samtidig må vi gjøre det vi kan for at verdiskaping som resultat av denne forskningen også videre skjer i Norge, sier Brende.

Lite visjonære politikere

- Er dere fornøyd med hva politikerne gjør for å legge til rette for bedrifter som Clavis?

- Vi har fått god støtte i vårt forskningsarbeid, men jeg etterlyser større visjoner og engasjement fra ledende politikere i Norge. De tenker for tradisjonelt, og når de skal løse energikrisen med å gi tilskudd til varmepumper og pelletsovner, blir det for tamt, sier Grubyi.

Han får full støtte av Brende i dette.

- Clavis har også utviklet en ny pumpe til bruk i bølgekraftverk. Sammen med en oppskalering av de andre komponentene i denne typen kraftverk, gir energipriser som allerede nå kan konkurrere med vindkraft, sier Brende.

Han mener at de ledende politikerene må ta i bruk mer av den nye teknologien som forskningen hos blant annet Clavis har utviklet, for å dekke det raskt økende energibehovet i Norge.