Asfalterer vei til stengt stasjon

Veien inn til Åmot stasjon, som ikke er i bruk, skal reasfalteres i sommer, mens flere langt mer trafikkerte veistrekninger som trenger asfalt ikke vil bli utbedret.

Veien inn til Åmot stasjon, som ikke er i bruk, skal reasfalteres i sommer, mens flere langt mer trafikkerte veistrekninger som trenger asfalt ikke vil bli utbedret. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

23 446 meter vei skal asfalteres i sommer, men flere av de mest trafikkerte veiene får ikke tiltrengt dekke.

DEL

Statens vegvesen legger nytt asfalt-dekke på nær sagt ubenyttet vei, mens sterkt trafikkerte veier med dårlig veidekke ikke utbedres.

Sigmund Haugen, byggeleder asfalt i Statens vegvesen, kan nå fortelle hvilke strekninger i Midtfylket som skal få ny asfalt i sommer (se faktaboks).

- I sommerens budsjett er det satt av 16 millioner kroner til å asfaltere 23 446 meter med vei i Midtfylket, sier Haugen.

Ny asfalt til Åmot stasjon

I årets asfaltplan kommer det blant annet fram at det skal legges 300 meter nytt asfaltdekke på veien fra Korketrekkeren i Åmot til Åmot stasjon.

- Åmot stasjon er ikke lenger i bruk og veien benyttes kun av de som leier på stasjonen. Hadde det ikke vært bedre å bruke pengene på langt mer trafikkerte strekninger hvor det er stort behov for utbedring av asfaltdekket?

- Vi har vurdert det slik at dekket inn til stasjonen er modent for reasfaltering, og dette er en gammel fylkesvei som ligger inne i årets budsjett. Det er også slik at vi ikke kan flytte pengene fra dette budsjettet over til asfaltering av nye fylkesveier eller riksveier, sier Haugen.

Han forteller at det trolig neste år blir et felles budsjett på asfaltarbeider, et budsjett som vil omfatte både gamle og nye fylkesveier, samt riksveiene.

- Er du enig i at dette er en tankegang det kan være vanskelig å forstå, så lenge dere på grunn av dette legger nytt dekke på en vei som nesten ikke er i bruk, mens dere ikke har penger til å legge asfalt på strekninger som trenger det på noen av de mest trafikkerte veiene i vårt område?

- Jeg ser dette kan være vanskelig å forstå, men slik er nå det regelverket vi må forholde oss til, sier Haugen.

Rv. 35 utsatt

Sommeren 2011 ble asfalten på rv. 35 mellom Åmot syd og Åmot Nord frest ned og vegvesenet opplyste da at det skulle legges nytt dekke på veien i sommer.

- Asfaltering av denne strekningen er utsatt på grunn av at det skal lages midtdeler på strekningen, slik at denne strekningen ikke vil bli asfaltert opp i sommer, sier Haugen.

I et møte om rv. 35 i Åmot kirke i forrige uke, ble det informert om dette, og regiondirektør Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen kunne fortelle at det i år kun er på strekningen Sporpind-Katfoss man skal sette opp midtdeler.

Det betyr igjen at det ikke vil skje noe på strekningen fra Åmot Syd til Sporpind og fra Katfoss til Vikersund, hvor asfalten ble slipt ned i fjor.

Her er det stort behov for nytt asfaltdekke, men asfaltering av disse strekningene vil ifølge Haugen likevel ikke skje i sommer.

Mye dårlig asfalt

Bygdeposten har i tillegg dokumentert at det er store huller i asfalten på fv. 284 ved brua i Vikersund sentrum, og i krysset på fv. 284 ved verkstedet til Hæhre på tangen i Vikersund.

- Vil det bli gjort noe her?

- Denne strekningen ligger ikke inne i årets asfaltplan, så vi har ikke planlagt asfaltering på disse stedene, sier Haugen.

Haugen forteller at det likevel kan bli gjort utbedringer her, men at det da er NCC, som har det løpende vedlikeholdet av veien, som må gjøre dette.

Artikkeltags