Er det gammelt og konservativt tankegods som styrer det politiske Sigdal? Ja, mener opposisjonspartiene. De er kritiske til den landbruks- og dermed også boligpolitikken som Senterpartiet legger opp til.

– Det gagner ikke kommunen, og sørger for at vi ikke øker innbyggertallet her, sier Høyres Frode Haugen.

LES ORDFØRERENS SVAR: - Vi har vår grønne profil

Og dette utsagnet får han støtte for av de andre opposisjonspartiene.

Jordloven

Jordloven er en sterk lov som skal sikre landbrukets interesser. Men også innenfor jordloven er det rom for skjønn, ikke bare rent paragrafrytteri, påpeker kritikerne.

KLIKK HER FOR Å LESE BYGDEPOSTENS LEDERARTIKKEL OM SAKEN

I Sigdal dukker fra tid til annen opp saker om fradeling av eiendommer, om fradeling av husklynger og tun, og om utskilling av mindre areal til å bygge på.

– Det er viktig at vi har den politiske helhetstenkningen, sier Venstres Runolv Stegane.

Aps Knut Erik Kjemperud føler noen ganger at han diskuterer saker med et svært konservativt Sp.

– Vi har erklært politisk at vi ønsker økt bosetting, men jeg har av og til vansker med å se at Sp har en politikk som gjør dette mulig, sier Kjemperud, og mener det kan være gammelt arvegods som fortsatt er ballast i partiet.

Nektet fradeling

Et typisk eksempel på Sps konservatisme hevder Frode Haugen (H) er en sak fra Vestbygda i Eggedal.

Her ønsker enken på en eiendom å dele eiendommen mellom sine to døtre. Eiendommen var opprinnelig flere bruk, men ble slått sammen.

Jordbrukssjefen fant ingen sterke samfunnsmessige vilkår for fradeling i sin innstilling, og flertallet i hovedutvalget fulgte denne innstillingen.

– Jeg mener dette er helt galt, sier Frode Haugen (H).

Eiendommen ligger så langt fra allfarvei at det aldri blir snakk om boplikt. Det er ikke drivverdig jord, bare noe skog.

– Det må være det samme om eiendommen deles, slik at morens ønske innfris, sier Haugen, som mener jordbrukssjefen ikke bruker fornuftig skjønn, og at Sp nok en gang viser sin konservative holdning.

I akkurat denne saken fikk Sp medhold av både Ap og Venstre, slik at Høyre ble stående alene med sitt standpunkt.

– Ap mener at større enheter skal bestå samlet. Vi kan imidlertid tenke oss at det fradeles et tun slik at begge søsknene involveres, sier Knut Erik Kjemperud.

Bosetting

Kjemperud refererer til en annen sak som nylig ble behandlet av hovedutvalget. Der ble det nektet fradeling av hus og tun fra en liten eiendom på vel hundre dekar.

– Dette er etter min mening helt galt, her var ikke arealet slik at det framsto som selvstendig bruk, sier Kjemperud og føler at Senterpartiet kjører etter boka og de mest konservative kapitler i jordloven.

– Det er en politikk som ikke tilfører særlig flere folk til kommunen, sier Kjemperud.

Hans parti stemte for øvrig for nullkonsesjon og boplikt da det var tema.

– I dag vil jeg nok si at vi er åpne for å vurdere dette på nytt, sier Ap-toppen.

"Noen kjenner noen ..."

Venstres Runolv Stegane sier magefølelsen hans forteller at det ikke er harmoni mellom intensjonen om å få lys i alle glas, og politikken som føres.

– Men Venstres representant i hovedutvalget følger ofte Senterpartiet?

– Vi har ingen partipisk, men min umiddelbare magefølelse er at vi ikke har en politikk som følger opp intensjonen om å få økt tilflytning til bygda.

Stegane ser at det er saker hvor jordloven blir praktisert strengt, altså at det ikke gis rom for fradeling.

– Det kan jo absolutt brukes skjønn, men jeg føler at vedtak også fattes ut fra at det er “noen som kjenner noen” ...

– Slik skal det selvsagt ikke være. Det skal være en lik behandling, og den trenger absolutt ikke være så konservativ.

NB: Har du lest Bygdepostens papiravis lørdag? Der skriver vi om syv kvinner som fant gode grunner til å flytte til Sigdal.