Gå til sidens hovedinnhold

– Andre må stå i kø

Artikkelen er over 10 år gammel

Kommunelege Einar Braaten spør om det er riktig at terrorofre får hjelp før andre trengende i helsekøen. Hva mener du?

Braaten presiserer at han ikke vil begrense tilbudet til ofre og pårørende etter terroranslagene i sommer, men mener at andre med like store problemer må få det samme tilbudet.

Braaten uttrykker på sin blogg bekymring for at myndighetene ser ut til å forprioritere oppfølging av ofrene etter sommerens terroranslag i Oslo og på Utøya.

  • SI DIN MENING: Bør terrorofrene prioriteres foran andre i helsekøen? Kommenter i bunnen av saken!

– Jeg ønsker at sentrale myndigheter fortalte oss hvordan vi skal følge opp mennesker som har opplevd svært sterke og belastende opplevelser og personlige katastrofer, og ikke bare fortalte oss hvordan vi skal følge opp berørte etter terroranslagene, sier Braaten.

Han synes myndighetene har gjort en svært god jobb, men etterlyser en rettferdig oppfølging av alle kriserammede.

Sårt område

– Jeg vet dette er et sårt område og jeg vil ikke begrense tilbudet til de berørte etter terroranslagene, men andre må få det samme tilbudet, sier Braaten.

Han forteller at kommunene ikke har kapasitet eller ressurser til å gjøre det samme for andre av kommunens innbyggere som er berørt av katastrofer, som det sentrale myndigheter legger opp til at de skal gjøre for dem som er berørt av terroranslagene.

– Vi har akkurat begravet en ung mann som mistet livet i en trafikkulykke i vårt distrikt. En katastrofe for familien, venner og de som sto ham nærmest. Skal ikke de få samme oppfølging? Skal det ikke være like lett for dem å få time hos psykolog? Skal ikke de få egen kontaktperson i kommunen, eller komme foran i køen i Nav, undrer Braaten.

Andre må stå i kø

Braaten forteller at kriseteamet, psykiatrihelsetjenesten og spesialhelsetjenesten i Øvre- og Nedre Eiker allerede gjør en god jobb for dem som blir rammet av personlige katastrofer, men i de tilfellene man trenger spesialisthjelp må de sende henvisning til spesialistene og de berørte må stå i kø for å få hjelp.

– Myndighetene har lagt føringer på at ofrene etter terroranslagene, som har psykiske problemer, skal få hjelp på dagen. Andre med like store problemer må stå i kø for å få hjelp, sier Braaten.

Han mener myndighetene med sine føringer legger opp til et bedre tilbud til de berørte etter terroranslagene enn hva de gjør for andre.

– Om det skjer et drap i Hokksund, kan vi ikke garantere å gi samme oppfølging til de berørte som det er lagt føringer på at vi skal gjøre for de berørte etter terroranslagene. Slik kan det ikke være, lista må ligge likt for alle, sier Braaten.

På bloggen sin skriver Braaten at rådene og de sterke anbefalingene fra myndighetene må gjelde for alle med fare for sterke ettervirkninger etter personlige katastrofer, og ikke bare for dem som er rammet av terroranslagene.

- Samme prinsipp for alle

Helsedirektoratet sier det ikke er gitt føringer på at berørte etter terroranslagene skal prioriteres høyere enn andre som er berørt av alvorlige tragedier.

På grunn av at terroranslagene berører så mange, har direktoratet kommet med en retningsgivende anbefaling om hvordan man skal ivareta de berørte på en best mulig måte.

– Det er krystallklart at de samme prinsippene også må gjelde for alle som trenger hjelp etter andre, og for dem, like dramatiske opplevelser, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Guldvog forteller at det er naturlig at myndighetene har satt fokus på dette i forbindelse med terroranslagene, da det generelt er behov for å bygge opp større kompetanse på behandling av traumatiske hendelser.

- Ikke gitt signaler om forskjellsbehandling

– Har dere har gitt føringer på at de berørte etter terroranslagene skal prioriteres framfor andre som trenger hjelp?

– Nei. Det vi har sagt er at de er en høyt prioritert gruppe, som er utsatt for betydelig alvor og som er i risikosonen for å utvikle alvorlige helseskader, sier Guldvog.

– Hva svarer du når Braaten sier at andre må stå i kø, mens de som er berørt av terroranslagene får hjelp på dagen?

– Vi har ikke gitt signaler om ulik behandling, og om dette er tilfellet i Buskerud må Braaten ta kontakt med Fylkesmannen for å finne en løsning på dette, sier Guldvog.