Gå til sidens hovedinnhold

200 har bedt om psykisk helsehjelp.

Artikkelen er over 7 år gammel

I løpet av åtte måneder har hele 200 moinger tatt kontakt og fått hjelp fra lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp.

I fjor møtte 160 personer til samtaler på huset Villa Flora som ligger på Modum Bad, og 40 fikk annen hjelp via telefonen.

Sigdal med i år

Gratistilbudet er for deg over 18 år som sliter med mild eller moderat grad av angst og depresjon. Prosjektet startet i mai fjor, og fra januar gjelder tilbudet også Sigdals befolkning. Etter at du har tatt kontakt, får du hjelp innen to uker.

– Dette er en suksess nettopp fordi tilbudet er så lavterskel som vi kan få det, og fordi folk kan ringe direkte hit. Vi føler vi langt på vei har lykkes med det som er kriteriene for prosjektet, sier prosjektleder Egil Halleland.

Ikke alltid samtale

Rask-teamet på fem terapeuter og en sekretær, samarbeider med en rekke instanser i kommunen og hjelper de som tar kontakt, slik at de får den hjelpen som er mest riktig for dem.

– Gjennom en samtale på telefonen, finner vi kanskje ut at du ikke trenger samtalehjelp hos oss, men i stedet en avtale på familievernkontoret eller kanskje hjelp til rusproblematikk, forteller Halleland.

Lykkes sammen

Halleland berømmer det gode arbeidet han synes blir gjort i de forskjellige etatene i kommunen.

– De fortjener honnør, de gjør en fantastisk jobb. Vi får også en rekke tilbakemeldinger på det vi gjør, og dette er svært verdifullt for oss. Det er summen av det gode arbeidet som gjør at vi sammen lykkes i å skape gode og tilpassede tilbud for folk, sier han.

Lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp er satt i gang i 12 kommuner av Helsedirektoratet. Av det totale budsjettet for i år, kommer det klart mest penger fra direktoratet.

Prosjekt i 12 kommuner

Modum og Sigdal bidrar også med rene penger. Prosjektet går over tre år, og skal så evalueres for å se om lavterskeltilbudet skal gis over hele landet.

– Modum kommune har bevilget en halv million i ekstraressurs til oss i 2014. Det opplever vi som en anerkjennelse av prosjektet, sier Halleland.

Angst og depresjon gir sykefravær og redusert livskvalitet, og ved å søke hjelp kan du komme raskere tilbake til arbeidet og hindre langtidsfravær.

Nyttig å snakke

– Noen saker er mer kompliserte eller større og de hjelper vi videre via fastlege til andre hjelpetilbud. Men da har de kommet i gang og tatt skrittet for å få behandling, sier Halleland.

Rask psykisk helsehjelp kan også passe for deg som venter på behandling.

– Det kan være nyttig for de som er i en slik situasjon å få snakke om hvordan de har det rett og slett, sier Halleland.

Kommentarer til denne saken