NAPOP gjennomfører pilot med Hafslund og Steg Entreprenør for demonstrasjon av bruk av hydrogen på en utslippsfri anleggsplass i Oslo. Det skriver bedriften, som har sitt hovedsete i Vikersund, i en pressemelding.

Både NAPOP og Steg er Modum-firmaer.

Denne høsten skal NAPOP sammen med Hafslund og Steg Entreprenør demonstrere bruk av en hydrogenbasert energistasjon som skal gi elektrisitet til blant annet elektriske anleggsmaskiner og battericontainere. Dette gjøres i tilknytning til et rehabiliteringsprosjekt i Kruttverksveien i Oslo.

Byggherre er Oslo VAV, og prosjektet gjennomføres som et nullutslippsprosjekt.

Ble nysgjerrige

– I og med at prosjektet har krav om å være utslippsfritt, så ble vi veldig nysgjerrige da NAPOP kontaktet oss for å høre om vi var interessert i å ta i bruk grønt hydrogen som energikilde. Vi har flere prosjekter hvor det er krevende å få energibehovet dekket fra eksisterende infrastruktur, og vi er veldig stolte av å være med på å demonstrere alternative nullutslippsløsninger for bransjen, sier avdelingsleder Espen Glømme hos Steg Entreprenør.

Anleggsprosjektet i Kruttverksveien er allerede i gang, og demonstrasjonen av NAPOPs energistasjon har planlagt oppstart i oktober, står det i pressemeldingen.

Gjennom demonstrasjonsprosjektet skal det produseres og distribueres elektrisitet fra hydrogen ved bruk av brenselcelle- og batteriteknologi. Energistasjonen og tilhørende infrastruktur leveres av NAPOP AS. Hafslund er med som industriell partner.

– Spennende

– Prosjektet er veldig spennende, og vi håper å kunne invitere et bredt spekter av interessenter til demonstrasjon av energistasjonen NAPOP H2ES utover høsten og våren. Vår ambisjon er å etablere infrastrukturer for bred bruk av hydrogen for bygge- og anleggssektoren både til elektrisk produksjon, leveranse av varme samt hydrogen som drivstoff til tyngre anleggsmaskiner. Vi håper at dette prosjektet vil bidra til å trygge bransjen på at hydrogen er en robust, trygg og svært effektiv energibærer, sier CEO i NAPOP, Terje Paulsen.

Bidrar til Oslos mål om utslippsfrie anleggsplasser

Demonstrasjonsprosjektet har mottatt støtte fra Oslo kommune gjennom Klima- og energifondet, og skal demonstrere sikker bruk av hydrogen som en energikilde i et anleggsmiljø

Oslo kommune har som mål at alle deres egne byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025.

Dette er en ambisjon alle de store bykommunene i Norge også har sluttet seg til. Dette prosjektet er med på å sikre en slik utvikling ved tidlig å bygge erfaring med alternative nullutslippsløsninger.

– Økende etterspørsel etter utslippsfrie alternativer i bygg- og anleggsbransjen akselererer behovet for fleksible nullutslippsløsninger, og vi tror at en kombinasjon av strømtilførsel fra nett, batterier og hydrogen vil være nødvendig for å kunne operere nullutslippsløsninger effektivt. Ikke alle utslippsfrie byggeplasser vil få tilgang til tilstrekkelig effekt fra strømnettet og derfor synes vi det er veldig positivt å se framoverlente aktører jobbe sammen for å finne de løsningene vi trenger for en framtid med utslippsfrie anleggsplasser, sier Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo.

Om NAPOP

NAPOP AS ble etablert i 2021 og arbeider med etablering av hydrogenverdikjeder der både produksjon, distribusjon og avsetting av hydrogen inngår. Selskapet introduserer nå sitt første produkt, energistasjonen NAPOP H2ES som er tilpasset behov for sikker temporær og mobilproduksjon av elektrisk energi. Energistasjonen er svært godt egnet for bygge- og anleggsvirksomheten. NAPOP utvikler også varmesentraler som benytter hydrogen somenergibærer. Disse produktene planlegges lansert i 2023.

Kilde: Pressemelding fra NAPOP

Om Steg Entreprenør

Steg Entreprenør AS ble etablert i 2012 og er en ledende entreprenør innen NoDig metoder i Norge. De er en innovativ og framtidsrettet entreprenør som jobber kontinuerlig med miljømessige og bærekraftige løsninger innenfor gravefrie metoder. Dette gjenspeiles i at Steg var blant de første til å tilby elektriske løsninger innenfor NoDig og nå satser på å være pilotprosjekt for hydrogenbasert strømproduksjon på anleggsplass.

Kilde: Pressemelding fra NAPOP