Koronaviruset skyller inn over oss med voldsom kraft. I kjølvannet av smittebølgen ligger det frykt, bekymring, alvorlig sykdom, oljeprisfall, børsnedgang og svekket valuta. Vi kikker oss over skulderen, nyser i armhulen, unngår nærkontakt og frykter karantene. Det i slike situasjoner lokalbanken spiller sin beste rolle. Jeg kommer ikke til å gå inn på avanserte økonomiske samfunnsanalyser som følge av oljeprisfall og valutaras. Det får makro-økonomene ta seg av. Jeg har heller lyst til å skrive om folk flest, og de utfordringene vi alle kan komme til å møte fremover.

For bare få uker siden hørte jeg min gode venn og kollega, som er makro-økonom i Eika Gruppen, snakke om koronaviruset som en fjern fare. Nå er smitten kommet til vårt eget nabolag. Skoleelever, lærere og helsepersonell sitter i karantene. I virksomheter, som i vår egen bank, er beredskapen høy og tiltaksplanene iverksatt. Dette kommer ganske sikkert til å omfatte de fleste arbeidsplasser i dagene som kommer.

Det er bekymringsfullt dersom en for stor del av befolkningen rammes. Det vil raskt kunne gå utover små og mellomstore bedrifters mulighet til å drive sin vanlige virksomhet. Det vil kunne resultere i permitteringer og økonomiske konsekvenser for bedriften. Det er da vi rammes som privatpersoner også. De medisinske konsekvensene i befolkningen er det helsepersonell som tar seg av, men bankvesenet vil måtte ta sin rolle på største alvor dersom privatøkonomien til Ola og Kari blir utfordret.

I Norge har vi et solid og robust bankvesen som lever under strenge regulatoriske krav fra finansmyndighetene. Det har i mange år handlet om å sette av kapital til å bygge soliditet for å kunne håndtere kriser og økonomiske uår. Det er nettopp derfor det er viktig at bankene i Norge går godt. Vi skal være sikkerhetsnettet når det kommer grus i samfunnsmaskineriet. Og der er vi nå!

Hos oss i Skue Sparebank jobber vi under mottoet «Vi bryr oss om folk». Det gjør vi ved å levere personlig kontakt der du bor. Nå kommer syretesten på om vår måte å drive bank på, og de andre lokalbankenes konsepter holder vann. Vi ønsker kundene våre hjertelig velkomne til å ta kontakt med sin personlige rådgiver for å snakke om eventuelle økonomiske konsekvenser av koronaviruset. Det er vår jobb å være en kompetent partner å snakke med, dersom privat- eller bedriftsøkonomien blir satt på prøve. Hos oss er dette det viktigste vi gjør i tiden som kommer.

Bank- og forsikringshverdagen til folk flest er ganske ukomplisert i de perioder hvor lønningen kommer på konto, regningene kan betales ved forfall og ingen skader utfordrer forsikringsavtalene. På disse godværsdagene, som det heldigvis er flest av, er banken en forholdsvis usynlig del av folk liv – og de fleste driver selvbetjening. Men nå er det uværsskyer, og kortene blir fordelt på en annen måte. Det er da vi som lokalbank, med åpne kontorer rundt om i fylket, plutselig kan spille førstefiolin i din hverdag. Det er da vi skal levere trygghet og gode løsninger i påvente av at uværet skal legge seg.

Mange av våre kunder har de siste årene fulgt bankenes råd, og plassert pengene sine gjennom månedlige spareavtaler i aksjefond. Nå er nyhetssendingene fulle av dårlig nytt fra verdens børser. Kursene stuper og panikken lammer. Vi ønsker å komme med en tydelig anbefaling i lys av dette: Hold på spareavtalene dine, og ikke selg i panikk. Historien viser at aksjemarkedet svinger som følge av global uro. Våre fondsforvaltere har lang erfaring i slike urolige tider. De har investert våre fond i robuste selskaper som stort sett klarer seg bedre enn markedet over tid. Det har vi stor tro på at vil være tilfelle denne gangen også. Vi kan ikke utstede noen garanti, men vi kan gå langt i å si at markedet etter alle solemerker vil normalisere seg igjen. Om dette tar to måneder, eller to år, er umulig å være tydelig på. Nettopp av den grunn mener vi at man ikke bør avvikle spareavtalene i fond, og forsøke å time markedet, dersom man har et langsiktig perspektiv på forvaltningen av sine sparepenger.

Lokalbankenes viktigste oppgave i samfunnet er å levere finansiell kraft, og være økonomisk rådgiver til folk flest og bedrifter. Jeg pleier å si at vi supplerer digital selvbetjening med kroppslukt. Og det er kanskje akkurat nå kroppslukten kommer til sin rett. Det er nå du vil ha behov for en levende bankdame eller bankmann til å hjelpe deg dersom du rammes. Vi kommer til å utvise forsvarlighet med hensyn til smittefare i våre lokaler. Men vi skal så langt det lar seg gjøre likevel gi den kundeomsorgen du trenger dersom du eller din familie er rammet av den alvorlige situasjonen som nå har kommet over oss alle.