Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir kulturprisen

Artikkelen er over 9 år gammel

– Moro at den er blitt så original, sier ordfører Kari Ask.

Sigdal kommune har i lang tid ønsket større oppmerksomhet rundt kulturlivet i Sigdal, og lanserer derfor Kulturprisen. Prisen skal deles ut annethvert år, og vil være en anerkjennelse for særlig fremragende innsats innenfor kulturområdet i Sigdal.

– Dette er noe vi har jobbet med å få til siden vedtaket ble gjort i 2008, og derfor er vi veldig stolte av å ha fått til dette, sier kultur- og ungdomsleder i Sigdal kommune, Hilde Teksle Gundersen.

Tiden fra vedtaket og fram til nå har gått med til å utvikle selve prisen og sikre finansiering.

Kjent statue

Symbolet for anerkjennelsen er en miniatyrstatue av den kjente ”Mannen med katten” og er laget av Christine Reintz. Reintz var gift med den nå avdøde billedkunstneren Nils Aas, som laget det originale monumentet som er å se i Eggedal sentrum. ”Mannen med katten” var det siste store verket Aas laget før han døde.

På grunn av opphavretten til statuen i Eggedal var det viktig å gå fram på korrekt vis for å få laget miniatyrutgaver.

– Dette har vi fått til i samarbeid med BONO, Sigdal kommune og meg som kunstner, sier Reintz.

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for billedkunstnere og andre opphavsmenn på billedområdet – en ideell virksomhet som lisensierer bruk av norske og utenlandske kunstverk.

Ikke mulig å kjøpe

– At statuen lages kun for dette formålet gjør at det ikke er mulig å få kjøpt en tilsvarende noe sted, sier Hilde Teksle Gundersen.

Hun håper at dette vil bidra til at Kulturprisen vil bety mye. Ordfører Kari Ask sier seg enig.

– Det er veldig moro at vi nå endelig får til denne prisen, og at den er blitt så original, sier hun.

Statuen vil stå på en sokkel av eik og få en unik inskripsjon for hver enkelt vinner.

Frist 1. september

Forslag til kandidater for Kulturprisen kan sendes til Sigdal kommune innen 1. september. Det er Hovedutvalget for oppvekst og kultur som skal vurdere innkomne forslag, og som fatter endelig vedtak om hvem som tildeles prisen.

Forslag kan gjelde både enkeltpersoner, lag/foreninger eller institusjoner som gjennom sin innsats har utmerket seg positivt for Sigdal kommune. Mottakeren av Kulturprisen må bo i, virke eller være fra Sigdal.

Alle kan sende inn

Leder av hovedutvalget for oppvekst og kultur, Sissel Jorunn Eidal, tror det kan bli både utfordrende og morsomt å ta fatt på arbeidet når alle forslagene er mottatt.

– Vi håper på mange gode forslag, og understreker at alle kan sende inn sine forslag, sier hun.

Fordi de innsendte forslagene er unntatt offentligheten vil spenningen bevares helt til en endelig beslutning er fattet etter 1. september.