Historien vil ha det til at David Livingstone (1813–1873) – som var skotsk lege, misjonær og oppdagelsesreisende – kun klarte å omvende én afrikaner til kristendommen. Det til tross for iherdige bestrebelser gjennom mange år for å kristne alle han møtte i Afrika. Han tilbrakte mesteparten av sitt voksne liv i Afrika som på den tiden ble kalt det mørke kontinent, fordi det stort sett var uoppdaget av den hvite mann som det het.

I Afrika forsøkte han å spre det glade buskap, kombinert med at han oppsøkte stadig nye steder på det afrikanske kontinent. Livingstone slet seg gjennom endeløse marsjer og må ha hatt verdensrekord i malaria-anfall. Men han ga ikke opp – hverken troen på Gud eller motivasjonen til å oppsøke uframkommelige steder på dette enorme kontinentet.

Han som ble omvendt og døpt var en stammehøvding, men troen varte ikke lenge. For da stammehøvdingen fant ut at han bare kunne ha én kone – hvis han skulle følge den «rette» tro – ble frelsen kortvarig og han falt tilbake til gammel vane. Ønsket om å ha flere koner – slik skikken var – veide tyngre enn troen på himmelrik og det evige liv. Han foretrakk altså en skokk høyrøstede kvinner framfor en nokså stille gud.

Å omvende noen, eller få andre til å endre livsstil for eksempel, er en nokså fånyttes greie. Spesielt når det gjelder det siste kommer trass inn. Det er ikke noe vi venner oss av med etter trassalderen som barn. Trass kan inntreffe hele livet – i hvert fall hvis noen forsøker å si hvordan du og jeg skal leve livet vårt. Ingen skal komme her og si at vi bør spise mindre og trene mer, for å ta et eksempel som sikkert er utbredt nå i januar.

I villfarelsen 1. nyttårsdag avholdt jeg generalforsamling i eget liv og bestemte meg for en hvit januar, som om det ikke var nok hvitt som hadde falt ned over oss til da. I utgangspunktet tenkte jeg hele januar, men i takt med at snømengden har økt trenger jeg trøst. Jeg har derfor redusert den hvite perioden til to uker. Da skal det hverken spises søtsaker, potetgull eller drikkes øl og vin. Nå er det første fredag og jeg angrer allerede. Men jeg skal ikke begynne å praktisere flerkoneri og dermed slutter likhet med den afrikanske stammehøvdingen – selv om angeren har samme opphav; nemlig å venne seg av gamle vaner og det som gir glede i livet. Kona til Livingstone – Elizabeth skal visst nok søkt trøst i flasken fordi mannen aldri var hjemme. Heller ikke det klarte han å misjonere hennes bort fra.