Lise har startet underskriftskampanje for å få behandlet skolesaken på nytt: – Engasjementet viser hvor viktig skole er for bygda

Lise Skinnes har startet en underskriftskampanje for å politikerne til å gjøre en ny vurdering av skolevedtaket i Krødsherad.