Lise (36) og Kristian (41) kjøper gård for 25 millioner kroner

Lise Bjerkerud og Kristian Torgersen hopper i det og skal flytte til gården Vassendrud Nordre fra 1770.