Lindis (47) fra Hole er ekspert på krisehjelp: Dette er rådene hun selv følger

Lindis Hurum (47) fra Hole er nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser. Hun tror vi vil komme styrket ut av krisen som nasjon, men at veien dit er lang og broket.