Artig å lese lokalavisa mi forrige lørdag med innlegg fra LO om lik lønn uansett kjønn. Artig fordi det er en god tanke, men også fordi ei amerikansk storavis samtidig har en topp interessant artikkel om samme tema, med stoff fra et land enda lenger vekk. Det er New York Times (NYT) som forteller om prosessen fram til en lov («Pay equity bill») som midtsommers i år ble enstemmig vedtatt av nasjonalforsamlingen i New Zealand.

Loven skal fremme mest mulig lik lønn for arbeid av lik verdi og med sammenlignbare kvalifikasjonskrav og utfordringer.

Altså: Ikke likelønn i den betydningen at en kvinnelig ingeniør skal ha samme lønn som en mann med samme jobb på samme sted. Pay equity betyr at et kvinnedominert yrke skal ha samme lønnsnivå som et noenlunde tilsvarende mannsdominert yrke. Ett av mange talende eksempler i NYT sammenligner pleiere med fengselsansatte.

I en veldig lærerik samtale med NRKs Ole Torp forleden fortalte sykepleierlederen Lill Sverresdatter Larsen at vi i Norge mangler 6.000 av hennes yrkesgruppe. Det misforholdet truer nordmenns liv, helse, trygghet og velferd – ikke minst nå når sykehusene, sykehjemmene og hjemmesykepleier må klare seg uten stadig ny tilførsel av personell fra Sverige, Polen og Asia. Kanskje Norge har noe å lære av et annet rikt lite land på andre sida av jordkloden?