Leter med lys og lykte for å unngå kraftig avgiftshopp

Formannskapet i Krødsherad vil se på muligheten for at innbyggerne skal slippe 20 prosent økning i kloakkavgiften.