Gå til sidens hovedinnhold

Vi sperres inne av store anleggsmaskiner

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Melumenga i Åmot er det nå voldsom byggeaktivitet. Beboerne i Melumenga ønsker mer informasjon fra Modum kommune og entreprenørene. Spesielt i Ulls vei og Frøyas vei der beboerne som bor tett på leilighetsutbyggingen blir berammet. Det er mange og store arbeidsmaskiner, trailere, gravemaskiner osv. som sperrer veiene for beboerne i tide og utide. Beboerne har forståelse for at maskinene og lastebilene må frem med varer, men etterlyser kommunikasjon slik at hverdagen skal gå lettere.

Tirsdag 31. januar brukte en av beboerne 15 minutter med bil, for å komme seg fra Ulls vei til Åmot sentrum, 13 av disse minuttene ble brukt i Melumenga. I dette tilfellet var Ulls vei sperret av gravemaskin, Frøyas vei sperret av traktor og Friggs vei sperret av varetransport.

De berørte beboerne mener informasjon via e-post eller skilting i veiene er fraværende, som derfor fører til flere frustrerte bilister. Modum kommune ble allerede før byggestart informert av beboerne at de fryktet trafikale problemer, uten at kommunen har gitt noe tilbakemelding på dette, eller gjort nevneverdig arbeid.

Et annet aspekt i saken er at både Frøyas vei og Ulls vei er skolevei for mange barn. Den 30. januar talte en beboer syv anleggskjøretøy i Ulls vei mellom klokken 07.30 og 08.30. Gravemaskin, dumper, flere trailere og traktor. Ulls vei er på den ene siden «sperret» med gjerder, noe som gjør veien smal. Mener kommunen dette er en forsvarlig skolevei? Selv voksne føler ubehag å gå en meter ved siden av en kjørende dumper, eller skal passere en gravemaskin i bevegelse. Og hvor god forståelse for trafikken har seks-åtte-åringer når trailere kommer ryggende?

I Frøyas vei er det kanskje ikke like stor trafikk, men veien er veldig smal, samt at flere andre entreprenører også bruker denne veien. Pr. dags dato er det mange beboere som ikke vil sende barna sine alene langs disse veiene.

Hva kan Modum kommune og entreprenørene gjøre for å ta vare på de som allerede har bosatt seg i øvre del av Melumenga? I 2017 burde det være mulig å få til en eller annen informasjonskanal, som kan hjelpe. Det vil være langt enklere for beboerne om de fikk vite at den og den dagen vil veien være stengt grunnet arbeid.

En slik kommunikasjon godtar vi, for vi forstår at jobben må gjøres. Og i de tidsrommene «veiene» er stengt, bør det være mulig å sette et skilt i veiene om at nå er veien stengt, slik at biler slipper å kjøre inn, og deretter må snu i gårdsplasser osv. for å komme seg ut igjen. All trafikk, som stopper opp, og krever reversering, skaper unødvendig fare for gående og andre bilister.

Beboerne håper nå Modum kommune og entreprenørene kan finne en løsning som gjør det enklere for alle parter. Med kommunikasjon og informasjon vil mye bli enklere, men det er viktig at dette gjøres nå som problemet er størst, ikke om noen mnd. når arbeidet er ferdig. Handling NÅ!

MER OM MELUMENGA:

– Med livet som innsats 

Ola selger tomter 1,5 mill. dyrere enn naboen 

Flyttet fra Oslo til Åmot - satt igjen med 1,75 millioner 

Boligutbygger anmeldt etter sprengingsuhell 

Kommentarer til denne saken