Amedia eier 73 aviser over hele landet, blant annet Bygdeposten, Drammens Tidende og Ringerikes Blad.

Avtalen innebærer derfor at over 500.000 digitaliserte utgaver av Amedia-konsernets aviser, nå fritt kan leses på nettsidene til Nasjonalbiblioteket.

– Vi er svært glade for å kunne bidra til at folk får tilgang til sin egen lokalhistorie, sier konsernsjef for Amedia, Are Stokstad i en pressemelding.

– Lokalavissamlingen utgjør et enormt materiale og er en uvurderlig kilde til kunnskap. Med denne avtalen kan vi gi folk direkte tilgang til lokalhistorien deres hjemmefra, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre i pressemeldingen.

Tilgangen til Amedias aviser er et viktig ledd i Nasjonalbiblioteket arbeid med å gjøre kulturarven tilgjengelig for alle.

Drøyt 4.400 utgivelser

Avtalen mellom Amedia og Nasjonalbiblioteket er dynamisk, noe som betyr at Bygdepostens utgivelser vil bli gjort tilgjengelig fortløpende, 15 år etter utgivelsesdatoen.

På Nasjonalbibliotekets nettsider kan du nå fritt lese drøyt 4.400 utgivelser av Bygdeposten.

Utgavene av Bygdeposten som er yngre enn 15 år, vil være tilgjengelige for lesing om du oppsøker biblioteket.

Bygdeposten arkiv finner du her