For 16 år siden ble Nordbohus Modum AS stiftet av Jan Henning Kleiv, Svein Skålin og Christian Brauchle. Gründer Jan Henning har sittet i førersetet som daglig leder siden oppstart, skriver styreleder Rolf Thomas Sevendal i en pressemelding.

– Jeg er stolt over å ha vært med på reisen der vi startet med blanke ark til å ha en stabil omsetning på over 100 millioner hvert år de siste fem årene. Sammen med våre ansatte har vi over tid skapt en solid og trygg bedrift med per i dag 22 ansatte, sier Jan Henning ifølge pressemeldingen.

I tillegg til ansvaret som daglig leder i Nordbohus Modum AS har Jan Henning hatt diverse verv i Nordbohus sentralt, både som styreformann og gjennom kjederåd. I tillegg hadde han en viktig rolle ved salget av Nordbohus-kjeden til Mestergruppen AS. Dette krevde mye innsats og fokus, og pågikk gjennom hele 2019.

Jan Henning har de siste årene startet opp og hatt en sentral rolle i flere andre eiendomsselskaper. I 2020 ble Saltdalshytta BVT startet opp, etter hans initiativ. Han har brukt mye av tiden sin de siste to årene på strategi og utvikling av dette selskapet. Både Nordbohus Modum AS og Saltdalshytta BVT AS er i dag velfungerende selskaper som driftes svært godt, står det i pressemeldingen.

Nye utfordringer

Jan Henning ønsker nå nye utfordringer og går derfor over fra å være daglig leder i Nordbohus Modum AS til å jobbe mer overordnet med strategi, økonomi og forretningsutvikling, med særlig fokus på eiendomsutvikling for flere eiendomsselskaper. Han skal fortsatt jobbe for Nordbohus Modum AS, i tillegg til Buskerud Boligutvikling AS, Buskerud Næringsutvikling AS, Saltdalshytta BVT AS og Røroshytta BVT AS.

Jan Henning er gründeren bak selskapene nevnt over og har spilt en svært sentral og viktig rolle i oppbygging av virksomhetene, skriver Nordbohus i pressemeldingen. De ønsker derfor å bruke hans teft og kompetanse innenfor strategi og økonomi på tvers av alle selskapene i gruppen.

– De siste årene har jeg jobbet med mange spennende prosesser. Salg av Nordbohus-kjeden til Mestergruppen AS og oppstart av Saltdalshytta BVT er to prosesser som har vært utfordrende og som jeg har lært mye av. Eiendomsutvikling, nye arbeidsoppgaver og det å bli kjent med nye mennesker er meget motiverende for meg. Jeg trives best med mange baller i luften og at ikke hverdagene er like, sier Jan Henning.

LES OGSÅ: Jan Henning planla Svalbard-tur for de ansatte i over et år. I dag gikk flyet, men sjefen selv må holde senga

Svein Skålin konstitueres

Styrelederen skriver videre at de har full tillit til at de øvrige ansatte vil kunne drifte selskapet videre på en solid og bærekraftig måte, med Jan Henning i en mer overordnet rolle.

Svein Skålin går inn som midlertidig konstituert daglig leder i Nordbohus Modum AS, han har de siste årene vært salgs- og markedsleder og er meget godt egnet for å overta lederrollen i selskapet.