Ekstraordinære tider

Artikkelen er over 4 år gammel

Hastverket med å få vedtatt arealplanen får antakelig små praktiske konsekvenser, men kan slå tilbake på de fire styringspartiene i Drammen.

DEL

Meninger (Drammens Tidende) Valgresultatet var knapt tørt da formannskapet i Drammen i et ekstraordinært møte vedtok å sluttbehandle den nye arealplanen for Drammen i et ekstraordinært bystyremøte. Behandlingen skjedde bare 24 timer før det nye bystyret i kveld tar over stolene i bystyresalen.

Senterpartiet ved Marianne Lundteigen og Trine Borge Johansen (henholdsvis t.v. og t.h. i bildet) liker dårlig at det gamle bystyret behandler arealplanen på overtid.

Senterpartiets første bystyremedlem i Drammen på 16 år, Lundteigen, er klar på at hastverket ikke legger noen demper på hennes kamplyst. Hun kommer til å kjempe for jordvernet hver gang anledningen byr seg.

Hun har med seg Ap og SV i synet på at den endelige behandlingen av arealplanen burde bli liggende igjen til det nye bystyret er på plass.

Som Masud Gharahkhani sa til DT i går:

«Jeg mener det er helt naturlig at det nye bystyret sluttbehandler arealplanen, siden den skal følges opp av reguleringsplaner. Hvis det gamle bystyret vedtar den, blir det ikke flertall i reguleringssakene».

Det er flere måter å se mandagens ekstraordinære møte på.

Fra posisjonens ståsted kan man argumentere for at avtroppende bystyre med mandagens møte tar ansvaret for at det ikke henger igjen altfor mange løse tråder etter dem.

De fleste elementene i arealplanen er for lengst politisk og administrativt behandlet. Planen ble egentlig vedtatt i juni. Grunnen til at den kommer opp igjen en gang til, er en formalitet. Det gjaldt en uklar formulering om høyhus på Strømsø. Hensikten var aldri at det nye bystyret skulle behandle hele planen på nytt.

At Gharahkhani nå taler for å utsette den, kan like gjerne være et uttrykk for at han støtter opp under sine nye partnere i opposisjonen, Sp og MDG, som et reelt ønske om å åpne opp for en overtidsdebatt om arealplanen.

Spørsmålet for posisjonen nå må være om deres hastverk vil kunne slå tilbake på dem.

Å åpne for en ny debatt om hele arealplanen ville ganske sikkert kostet litt mer tid og litt mer penger. Samtidig kunne den sittende posisjonen på den måten ha demonstrert at de ikke er redde for den debatten.

Når planen nå en gang ble liggende så lenge, hadde de faktisk en mulighet til å forankre den i det nye bystyret.

Å vedta en arealplan med 24 timers margin kan fremstå panikkartet. I praksis er det imidlertid tvilsomt om det vil få de store konsekvensene. MDG, Sp og resten av opposisjonen i Drammen vil uansett få nok av anledninger til å markere seg fremover.

For administrasjonens del kommer det mer kommaflytting de neste fire årene enn det har vært de siste fire. Det er bare å begynne å venne seg til det.

Å åpne for en ny debatt om hele arealplanen ville ganske sikkert kostet litt mer tid og litt mer penger.

Artikkeltags