Det gikk et gisp gjennom salen da Versland minnet om at ordførervalget faktisk ikke er gjennomført ennå

Av