I Bygdeposten 21. mars ber du meg svare (og da bør jeg vel det) på om jeg mener at din avis ikke skal skrive om de sakene som er oppe til politisk behandling i Modum kommune, og som er en utfordring for lokalsamfunnet vårt. Da må jeg bare få si at hadde jeg ment det, så hadde jeg aldri holdt Bygdeposten, for jeg liker lokalavisa (håper den overlever korona) som holder meg oppdatert på det som skjer i bygda vår.

Les også

Røde lamper i Modum – er dette redaktørens mening?

Men når du i din leder «Røde lamper i Modum» skriver hva som er årsaken til at disse lampene lyser, (tatt fra folkehelsebarometeret) og at det er visse grupper mennesker som medvirker til dette, ja så er min mening at dette kunne du spart oss for, vi som er årsaken til det. Men når du mener det var nødvendig, så må jeg bare ta det til etterretning. For meg så virker det som grensen for Bygdepostens grunnsyn «Vær varsom-plakaten» er passert, og at det må være grunn til å mene at redaktøren har trådt over den grensen.

Når det gjelder dette med mulighetene til i utdanning i Modum på min tid (før krigen) så er det utrolig hvor lite kunnskap de som har laget dette barometeret har om dette, og som ser ut til å gjelde Bråthen også. Når man leser at Modum har vært en industrikommune som «tradisjonelt» ikke stilte krav til utdannelse, og at en stor del av befolkningen gikk rett over i arbeid etter grunnskolen, ja da er det noen som ikke skjønner hvordan denne tida var i Modum.

Her er de røde lampene, Olsen

Når Bråthen mener vi ser konsekvensene av dette etter snart 100 år, ja da må man vel kunne si at det er en tradisjon som har holdt seg godt. At dette med mangel på utdanning koker ned til å være en tradisjon er historieløst. For det første så var det ikke noen arbeidsplasser å gå til for de fleste, og for det andre så var det ikke penger til utdannelse, så da kan man jo spørre hvilke alternativer de som gikk ut av grunnskolen sto igjen med.

Når Bygdeposten år etter år kommer med dette barometeret for å svartmale den flotte kommunen AP skapte, så må man jo undres over hvilken agenda de har. Når red. sier at kommunen tar barometeret på dypeste alvor, ja så er de vel forpliktet til det, men det skal vel godt gjøres om det finnes en kommune i landet som styrer etter dette barometeret. Den 24 juni 2017 hadde Bygdeposten en artikkel med feite overskrifter «Plages ikke av jumboplass». Her hadde journalisten et intervju med tidligere ordfører Ståle Versland (AP) om Kommunebarometeret, og hvor han spør om han ikke er bekymret over at Modum havner på 317 plass.

Her svarer Versland følgende: Det bekymrer meg ikke, og at han er lite opptatt av slike barometre, og at han er mest opptatt av at moingene skal trives, og få gode tjenester fra kommunen. Han sier videre at de hele tiden jobber for å gjøre tilbudene til innbyggerne enda bedre. I en korrigering til Bygdepostens «Plages ikke av jumboplass», svarer Versland i Bygdeposten 1. juli følgende: «Budskapet jeg ønsker å formidle er at en kan leve et godt liv selv om en ikke har en eller flere mastergrader. Det samme gjelder også selv om en har en sykdom eller lidelse som gjør at man står utenfor arbeidslivet. Jeg prøvde å forklare journalisten at i lys av dette er det mitt bestemte inntrykk at moingene har det bra, og at dette tross alt er viktigere enn plasseringen på barometeret.»

Selv har jeg troen på at de som skal være ordførere i Modum i åra framover vil si det samme som Versland når det gjelder Kommunebarometeret.

Googler man på nettet «Kommunebarometeret i Modum 2019» så finner man både totaltabellen og tabellen for pleie og omsorg i vår kommune, og hvor kommunen gjør et stort byks framover. Etter å ha lest disse tabellene så er det vanskelig å forstå at Bygdeposten fortsatt har behov for svartmalingen av Modum kommune. Ellers er min mening at et kommunebarometer forteller oss lite om hvordan det er å bo i en kommune, og at de som har styrt Modum i 93 år har fått utrolig mange røde lamper til å slukne, noe jeg selv har fått oppleve underveis i mitt lange liv.

Blir dette leserinnlegget tatt inn i BP, så er det mitt siste i denne saken.