Tirsdag ettermiddag ble det varslet at storstreik kommunene er avverget, etter at LO, Unio, YS og Akademikerne på overtid ble enige med KS om årets lønnsoppgjør.

Samtidig er det kjent at Norsk Lektorlag sier nei til meklers forslag til løsning,. Nå bekrefter både Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund til Nettavisen at de takker nei til tilbudet fra KS.

– Det er et helt uakseptabelt tilbud de har kommet med til lærerne. Det er et tydelig tegn på at KS ikke har kommet lærerne i møte. Det er en yrkesgruppe som har hatt dårlig lønnsutvikling i mange år og var lønnstapere i fjor, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder Unio kommune, til Nettavisen.

– Blir streik

Selv om Utdanningsforbundets sentralstyre foreløpig ikke formelt har behandlet lønnsoppgjøret, sier Handal han vet hva som kommer til å skje:

– Det blir lærerstreik. Vi er tre lærerorganisasjoner som sier nei. Utdanningsforbundet er det største, så det kommer til å ramme desidert mest, sier Handal til Nettavisen.

– Nå har vi vært i forhandlinger og mekling, så KS kjenner våre krav, sier han.

Når det formelt blir avgjort at Utdanningsforbundet går ut i streik, er foreløpig ikke klart. Avklaringen vil komme om få dager, ifølge Handal.

Misfornøyde med tilbudet

Skolenes landsforbund er også klare på at tilbudet fra KS ikke var godt nok og at de derfor takker nei.

– Det stemmer. Det var ikke enkelt, men til syvende og sist så ble rammen for liten til å treffe våre medlemmer godt nok, sier forbundsleder i Skolenes landsforbund, Mette Johnsen Walker til Nettavisen.

– Den eneste muligheten var å få opp rammen, for ellers måtte man omfordelt. Og de som hadde fått, de fortjente hver krone, så vi kunne ikke dytte på noe der. Rammen var rett og slett for liten, legger Walker til.

Mener de strakk seg langt

Etter at det tirsdag ble klart at LO, Unio, YS og Akademikerne godtok tilbudet til KS, som er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge, sa KS i en pressemelding at de strakk seg så langt det er forsvarlig.

– Vi er glad for at LO, Unio, YS og Akademikerne anbefaler Riksmeklerens forslag til løsning. Resultatet bidrar til at kommunene fortsatt kan tilby gode tjenester, sa arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø i pressemeldingen.

Den nye avtalen omfatter blant annet:

  • Økt godtgjøring for turnusarbeid helg, kveld og natt. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.
  • Ekstra kronetillegg på mellom 4.500 og 7.000 kroner til utvalgte stillingsgrupper med lang ansiennitet, hovedsakelig lærere. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.
  • Høyere startlønn for nyutdannede arbeidstakere med fag- eller høyskoleutdanning. All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten. Derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet. Dette kan samlede tillegg opp til 36.000 kroner. Dette er viktig for kommunenes rekruttering av attraktiv arbeidskraft.
  • Nyutdannede lærere og andre med fem års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 563.800 kroner.
  • Nyutdannede sykepleiere, og andre med tre års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 459.100 kroner.
  • Tydeligere formuleringer om at ansatte skal få lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning.

– Vi er spesielt fornøyde med at vi har funnet bedre løsninger for kvelds- og helgearbeid for sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som jobber turnus. Det vil bidra til å rekruttere og beholde ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Det er også positivt at løsningen verdsetter lærere med lengst ansiennitet. Vårt klare mål i dette oppgjøret har nettopp vært at kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde ansatte, slik at de kan fortsette å tilby innbyggerne tjenester med høy kvalitet, sa Gangsø i pressemeldingen.