Etter flere år med pandemi som har rammet mange elever hardt, satt det svært langt inne for oss å gå til streik. Det var en tung og vanskelig avgjørelse å ta for sentralstyret vårt, en avgjørelse som selvsagt ikke ville ha blitt tatt hvis lærernes lønnsoppgjør var så godt som vår motpart KS hevder.

For sjette år på rad er lærerne i skolen lønnstapere. Lærerne har med andre ord hatt en lavere lønnsvekst enn andre ansatte i kommunene og fylkene. Dette skjer samtidig som lærermangelen er kritisk. Nesten hver femte som jobber som lærer i skolen mangler lærerutdanning, ifølge tall fra SSB. I årets oppgjør er det særlig lærerne med høyest utdanning og lengst ansiennitet som kommer dårligst ut.

Det er lektorene med master og lang erfaring som KS spesielt har valgt å nedprioritere. KS sier til stadighet at «hvis noen får mer, så må andre få mindre». Problemet er at de som har fått mindre, det er lærerne. Hver gang! Det er nok nå. KS viser også til at 37 av 40 fagforbund har godtatt årets oppgjør. På denne måten vil de antyde at det bare er noen enkelte kravstore forbund som har satt foten ned. Men vi er mange! En fjerdedel av alle ansatte (i årsverk) i kommunene og fylkene er lærere.

Kjære elever, foreldre og foresatte: Vi forstår godt at dette setter mange i en krevende situasjon, og det er sterkt beklagelig. Aller helst vil vi stå i klasserommet, men vi hadde ikke noe annet valg. Det er vår arbeidsgiver KS som må ta ansvar for dette. Streiken er omtalt som en streik for framtiden for utdanningssystemet i landet vårt. Vi har en arbeidsgiver som nedvurderer lærerutdanningen og den spesialkompetansen som kreves for å være lærer, og som synes det er greit at 16.400 av de ansatte som underviser i norske klasserom overhodet ikke er lærere. Det syns ikke vi. Vi ønsker at elever skal få undervisning av kvalifiserte. Husk at bare lærere er lærere. Vi kan ikke sitte stille og se på raseringen av barn og unges utdanning. Derfor streiker vi.

Kjære politikere og samfunnsborgere: Dere har alle store ambisjoner for barnehage og skole. Alle vil at elever, barn, unge og voksne skal få en opplæring av høy kvalitet. Og som sikrer like muligheter og forbereder dem på å møte de kravene og mulighetene framtida gir. Da er man helt avhengig av dyktige og ikke minst motiverte lærere. Men morgendagens barnehage og skole skapes ikke av gårsdagens lærerlønninger. Gang på gang har arbeidsgiver KS vist med all tydelighet at de mangler ambisjoner for skolen. De anerkjenner ikke at skolen står overfor et annet stort problem, en stor lærermangel. Dette burde bekymre dere! Vi hører fra mange lærerkolleger at de er lei av å ha en arbeidsgiver som ikke verdsetter den kompetansen og utdanningen lærere har. Det gjør noe med yrkesstoltheten vår; det gjør noe med statusen til læreryrket, med motivasjonen vår og med følelsen av å bli anerkjent for jobben vi gjør.

Kompetansekravene til lærere har økt de siste årene, og i dag har de aller fleste nyutdannede mastergrad. Vi vet at den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring er læreren. Derfor skal det selvfølgelig stilles høye krav til de som skal lære barna våre det de trenger for å få gode liv som voksne. Den lange utdanninga må også gi uttelling på lønna. Det å bruke tid og penger på å ta en lang utdanning må lønne seg, også i offentlig sektor. Hvis dere virkelig mener at kompetanse er viktig i skolen, må lønna opp, både for å rekruttere de beste ungdommene og for å beholde lærerne i et av samfunnets viktigste yrker. Hvis vi skal satse på elevene må vi satse på lærerne. Ikke glem; lønnspolitikk er også utdanningspolitikk.

Det er flere tall som burde gi grunn til stor bekymring for alle, og som for oss er en del av årsaken til at vi har satt foten ned. Lærerstudiene blir stadig mindre populære. Tall fra samordna opptak viser at 2022 var det tredje året på rad søkertallene gikk ned. En av tre slutter i yrket i løpet av de fem første årene i arbeidslivet. En undersøkelse Respons Analyse gjorde i 2021 viste at annenhver lærer de to foregående årene hadde søkt eller vurderte å søke jobb utenfor skoleverket. Samtidig jobber 40.000 lærere allerede utenfor skolen.

Dette er altså en streik for framtidens skole, for kvaliteten på opplæringen og utdanningen til elevene. Skal vi satse på elevene må vi satse på lærerne!

Takk for at du støtter oss.