Langt mindre enn forventet til Ringeriksbanen og E16

Banevokterne ønsket seg mer enn 500 millioner kroner til Ringeriksbanen og E16 i statsbudsjettet. De fikk 170 millioner.