Laila har ventet lenge på sykehus-undersøkelsen. Nå kan Helseekspressen sette en stopper som vil koste henne 800 kroner

– Det var egentlig en ganske selsom opplevelse å snakke med dem. Rett og slett svak kundebehandling, sier Laila Strand fra Noresund.