Reagerer på hogst: – Hovedargumentet er at dette er ulovlig

Under jernbanebrua har vegetasjonen mellom gangveien og Lågen blitt fjernet.