La fram svimlende gevinster: 4–5 milliarder kroner

Glitre Energi har regnet ut gevinst ved en Agder Energi-sammenslåing. Hvis det digre tallet blir realitet, tjener Drammen kommune store penger, men politikerne stilte spørsmål ved om innflytelsen blir mindre.