Svar til Jorunn Sæthe: Viser til innlegg i Bygdeposten hvor det overleveres 331 underskrifter i forbindelse med at bankens kontor i Åmot for tiden er stengt, og at man ønsker dette åpnet. Først av alt: Tusen takk for engasjement og tilbakemelding. Temaet er veldig aktuelt, og vi har derfor lyst til å komme med noen presiseringer, som kanskje kan gjøre det litt lettere å forstå hvorfor vi holder vårt avdelingskontor i Åmot stengt.

Pandemien er over oss for fullt, og vi har kontinuerlig siden i mars vurdert smittesituasjonen nasjonalt og lokalt gjennom informasjon og pålegg fra både helsemyndigheter og kommune. I de periodene hvor det har vært mindre trykk, har vi åpnet kontorene i Vikersund, Hokksund og i Drammen. Vi har, som Sæther riktig påpeker, ikke hatt kontoret i Åmot åpent.

Årsak; dersom vi kommer i en situasjon der vi får smitte ved vårt hovedkontor i Vikersund, og må stenge dette også for ansatte, så kan vi få en utfordring med tanke på den daglige drift. Derfor har det vært viktig for banken å ha ett kontor lukket og i reserve, slik at Åmotkontoret kan åpnes dersom kontoret i Vikersund må stenge.

Vi har innført en rekke tiltak og har strenge rutiner i banken, både når det gjelder renhold, begrensninger på møter og utstrakt bruk av hjemmekontor, for å nevne noe (dette ihht nasjonale og lokale retningslinjer). Det gjør vi for å minimere risikoen for smitte.

SpareBank 1 Modum ønsker fortsatt å yte god kundeservice til våre kunder, og vi har aldri vært mer tilgjengelig enn vi er i dag. Hver eneste dag, om det er 17. mai eller 1. juledag, kan du kontakte oss fra kl. 7–24 og vi hjelper deg med det du trenger hjelp til. Hos oss kan du avtale fysiske møter og prate med oss både i Åmot, Vikersund, Hokksund og i Drammen.

Vårt avdelingskontor i Åmot vil åpne opp igjen med en dag i uka hvor man vil få hjelp til dagligbank-tjenester slik våre kunder ønsker, dessverre kan vi ikke gjøre det før samfunnet har kontroll på pandemien.

Håper dette var litt oppklarende i forhold til den situasjonen vi er i. Vi takker for innspill, sammen blir vi bedre. Vi ønsker alle en fin førjulstid. Ta vare på dine nærmeste.

Les også

Gi oss en åpen bank-dør i Åmot