Gå til sidens hovedinnhold

Kun én lokal kommune søker om Klimasats-støtte

Miljødirektoratet har kun mottatt 2 lokale søknader om Klimasats-støtte. 100 millioner kroner skal fordeles til kommuner og fylker som vil kutte utslipp av klimagasser.

136 ulike søkere har sendt inn totalt 331 søknader om Klimasats-støtte. Kun to av søknadene er lokale.

I alt er det søkt om 321 millioner kroner, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

7.650.000 kroner

Begge de lokale søknadene kommer fra Krødsherad kommune, og beløper seg til sammen til 7.650.000 kroner.

Den største summen det er søkt om er 7,5 millioner til grønn og bærekraftig mobilitet på destinasjoner. Dette er et stort prosjekt som blant annet handler om selvkjørende busser på Norefjell.

Den andre søknaden fra kryllingene er på 150.000 kroner. Disse pengene skal gå til ladepunkt for kommune tjenestebiler.

Les også

– Lanserer spennende planer for både fastboende og besøkende

– Gir drahjelp

Årets søknadsbunke viser at kommunene ønsker å satse mer på gjenbruk, og sirkulær økonomi er populært blant søkerne. Ordningen ble opprettet i 2016 og har støttet over 1.300 prosjekter med mer enn én milliard kroner.

– Kommunene kan påvirke utslippene av klimagasser og er viktige i omstillingen framover. Det finnes mange ulike grep for å redusere utslipp og alle kommuner er forskjellige. Klimasats gir kommunene drahjelp i dette arbeidet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

For 2021 er det satt av 100 millioner kroner i statsbudsjettet til Klimasats for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg har regjeringen bevilget 80 millioner kroner til støtte til hurtigbåter i fylkeskommunale samband.

Miljødirektoratet behandler søknadene fram mot sommeren. Oversikt over hvem som har fått støtte til hvilke prosjekter forventes å komme i løpet av juni.

Kommentarer til denne saken