Foreslår å gi 10.000 kroner til krigsbok

Halvor Hartz har søkt om støtte på 10.000 kroner til utgivelse av lokalhistorisk bok med arbeidstittel «Modum og Sigdal under andre verdenskrig».