Kryllingrådmannen fikk med seg politikerne. Bevilger 200.000 til kriserammede lokale bedrifter

Formannskapet i Krødsherad bevilget torsdag penger til vakthold, markedsføring og bistand til lokalt næringsliv i knipe.