Kryllinger fronter fotoutstilling

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har i samarbeid med fotograf Jo Straube laget en fotoutstilling om bønder som dyrker jorda på en bærekraftig og fremtidsretta måte. Av fem bondefamilier er to av dem fra Krødsherad.