Hvor mange ganger har du sagt unnskyld det siste året?

Hvor mange ganger har noen brukt et slikt ord overfor deg?

Et fremmedord?

Mitt inntrykk er at unnskyld eller beklager er i ferd med å bli fremmedord i vårt vokabular.

Det skyldes ikke at vi er i ferd med å bli helstøpte og ufeilbarlige, men at vi rett og slett er blitt for stolte til å ydmyke oss og for store og sta til å bli små og sanne overfor hverandre.

Som om dårlig samvittighet blir borte fordi vi slutter å snakke om den! Som om behovet for å rekke ut en hånd og si sorry ikke lenger fins, eller er viktig fordi de fleste ikke praktiserer det.

Konflikter

Som prest er jeg smertelig klar over at det kan være dype konflikter mellom mennesker der forsoning nesten er umulig. 

Samtidig har jeg utallige eksempler på hvordan kvinner og menn får sine liv ødelagt eller forringet på grunn av sårende ord, ukloke hendelser eller utilsiktede uoverensstemmelser som etterlater bitterhet, kulde og gjengrodde stier i lange tider.

Naboer slutter å hilse på hverandre på grunn av grensetvister eller nedhogde busker, søsken, familiemedlemmer eller at venner glir fra hverandre på grunn av enkelthendelser, arveoppgjør eller uoverensstemmelser som aldri blir tatt tak i.

Setter seg i helke kroppen

Vi trodde at det vonde skulle bli borte og at tiden skulle lege alle sår, men det ble isteden vi som ble borte. Gleden og samholdet forsvant, og tiden begynte å leke med sårene og holde dem åpne.

Etter mer enn 30 års prestetjeneste i psykiatrien, i media, i det offentlige rom og i menigheter er jeg ikke i tvil: Uoppgjorte konflikter og opplevelser av krenkelser som ikke ble forsonet, er den viktigste kilden til energilekkasje og tap av livsglede i det norske samfunn.

Uforsonede konflikter på arbeidsplasser og i hjemlige sammenhenger setter seg i kroppen og psyken og bidrar til å redusere livskvalitet og forhøye sykefraværet. 

Ja, nabokonflikter og familiefeider og opplevelser av mobbing på arbeidsplasser setter seg i muskler, sener, ledd og sinn og gjør sin onde gjerning i oss og mellom oss. Ja, bidrar til energilekkasje og tapping av livsglede.

Nederlag

Kroppen er sånn sett det mest følsomme instrument som finnes og som derfor påvirkes og preges av det som skjer i oss og mellom oss. Der vi fortrenger og benekter, er kroppen ærlig og kompromissløs. Våre nederlag blir ikke borte selv om vi slutter å snakke om dem, men vi blir borte. Vår glede, frihet og vår likevekt forsvinner. Fortielsen gir ikke slipp på fortvilelsen, men flytter den fra tanken og følelsen til kroppen og sinnet med de plager som da følger med.

Vi trenger derfor adskillig mer trening og menneskelig mot til å rekke frem hånden og si unnskyld. Vi trenger trening i å ta et nødvendig oppgjør medmennesker det har skåret seg i forhold til. Ja, hjelp og frimodighet til å ta selvkritikk, si sorry og be om forlatelse.

Vraket bil

Som teologisk student skulle vi på turne for å samle inn penger til misjons og bistandsarbeid i Afrika. I ungdommelig entusiasme kjørte vi fort, ja for fort, og leverte lånebilen tilbake etter fire uker med en motor som skrantet. Ja, ved levering ble det slått fast at én sylinder hadde brent seg.

Den høsten var jeg plaget av dårlig samvittighet. Her hadde Møller vært greie og lånt oss bil. Vi hadde påført dem flere tusen kroner i utgifter, kanskje på grunn av vår uforsiktighet.

Jeg rådførte meg med en klok prest som bekreftet at jeg egentlig ikke hadde annet valg enn å skrive et brev hvor jeg fortalte om mine mulige bidrag til motorhavariet og at jeg tilbød meg å betale regninga.

Jeg kommer aldri til å glemme den motstanden jeg hadde i meg mot å gjøre dette. Men jeg kommer aldri til å glemme følgende brev som lå i posthylla på Menighetsfakultetet et par uker senere fra markedssjef Halvard Tiseth:

Tilgitt

«Kjære Per Arne Dahl! Og tenk det da! At du skulle klart å kjøre en Volkswagen 411 ved å kjøre for fort, å nei da. Bare noe galt med en sylinder eller tre skyldtes neppe deg, men bilen. Hvem har forresten ikke den uvanen å kjøre for fort? Jeg hadde det- du har det også.

Skulle ha vært moro en gang å få høre deg som voksen. Tenk om du som kommende prest innrømmet en smule feil? Da står dere på prekestolen og skryter av dere selv, alt det dere tror på, og som dere vil at vi skal tro på, vi syndere. Ha den beste samvittighet og la dette være en nota, en betalt nota, og ferdig med det!

Gå nå til din gjerning som det du er!»

God samvittighet

Erfaringen av dårlig samvittighet må ikke undervurderes. Heller ikke langtidsvirkningene av dårlig samvittighet. Men erfaringen av god samvittighet kan aldri overvurderes.

Da jeg for noen år siden så dødsannonsen for Tiseth, tenkte jeg; Kraften og gleden av god samvittighet og en ny start på en relasjon er det beste som kan hende et menneske. Derfor sier Jesus til oss ved årsskifte:

«Skynd deg å komme overens med din motpart!»