MIDTFYLKET: De 20 som høyest inntekt i Øvre Eiker i fjor, tjente til sammen 49,55 millioner kroner.

Millionærene i Modum ligger ikke langt etter, og de 20 moingene som tjente mest i fjor, hadde til sammen en inntekt på 46,57 millioner.

Tilsvarende tall for Sigdal og Krødsherad er henholdsvis, 35,55 millioner og 18,77 millioner