Vil øke vann- og avløpsgebyrene kraftig i 2020

Om kommunedirektørens forslag blir vedtatt, må kryllingene neste år betale betydelig mer i vann- og avløpsgebyr.