KRØDSHERAD: Det er under paraplyen Visit Norefjell at 13 bedrifter fra Sigdal, Modum, Krødsherad og Flå stillte på stand på Reiselivsmessa på Lillestrøm.

– Vi har god respons, med jevnt over kontinuerlig besøk på alle stand'ene vi deltar med, sier leder av Norefjell Destinasjon Ivar Blystad på messas første dag torsdag.

Store plakater med Senkveld-gutta Thomas Numme og Harald Rønneberg var et av blikkfangene, også med logoen til det kjente TV2-showet.

– Ja, den har vi fått lov til å bruke, og vi utnytter nå den umiddelbare effekten av tv-interessen så mye vi greier, sier Blystad.

Publikumsmagneter

Hanne “Høne” Veikåker er én av bedriftene som profilerer seg fra Visit Norefjell, og med medbrakt røkt elgkjøtt og smaksprøver på sin egen “Hanne Høne”-vin, sørget hun for sin del av tilsig av interesserte.

I tillegg deltar også Skisenteret, Quality Spa, Norefjell Arena, Sole Hotell, Blaafarveværket, Krøderba-nen, Villa Fridheim, Krylling-en og Kunstnerdalen med Kunstnerhjemmene Hagan og Lauvlia og Sigdal Museum, fra vårt område. Fra Flå deltar Bjørneparken.

– Disse er blant de 28 medlemmene av Norefjell Destinasjon, som inngår i prosjektet Visit Norefjell sammen med Sigdal og Eggedal Turistinformasjon. Til sammen er jo vi de to konstellasjonene i regionen på dette feltet, forklarer Blystad.

Spleiselag

Lederen av reiselivsselskapet planlegger nå den videre strategien for å holde på effekten av TV-eksponeringen, og vil allerede på mandag ta opp temaet med de involverte bedriftene.

- Vi vil se om vi kan trekke effekten enda et trinn videre, og håper på et spleiselag mellom bedrifter som mener de kan ha noe å hente på å skape interesse for området, sier Blystad.

Før Camp Senkveld Norefjell går på lufta fra den 4. februar, vil Blystad være i gang med neste trekk.

– Men hva det vil bli, kommer an på budsjett. Jeg har tanker om en annonserekke i VG, hvor vi blir synlige for eksempel påfølgende søndag etter en fredagssending, skisserer han.

Blystad er en av dem som kjenner til konkurransekonseptene som utgjør tv-showet, og mener avisannonseringen er mest aktuell etter de av konkurransene som egner seg til denne typen annonsering.

- Etter for eksempel tv-sending fra skibakken, vil det være naturlig å annonsere med en henvisning til TV-programmet, med en oppfordring av typen “Kom og prøv løypa på Norefjell du også”, sier Blystad.