Anmeldes også for hogsten

Gjermund Andersen i Naturvernforbundet bekrefter at anmeldelse vil ble levert for skoghogsten Olav Skinnes har utført i dette området på Skinnesmoen. Andersen har ennå ikke skrevet begrunnelsen, men sier det går på forhold knyttet til aktsomhet og det biologiske mangfoldet.

Gjermund Andersen i Naturvernforbundet bekrefter at anmeldelse vil ble levert for skoghogsten Olav Skinnes har utført i dette området på Skinnesmoen. Andersen har ennå ikke skrevet begrunnelsen, men sier det går på forhold knyttet til aktsomhet og det biologiske mangfoldet.

Artikkelen er over 8 år gammel

Naturvernforbundet bekrefter ny anmeldelse mot ordfører Olav Skinnes.

DEL

Olav Skinnes blir anmeldt for ulovlig skoghogst på Skinnesmoen. Det bekrefter Gjermund Andersen i Naturvernforbundet.

Bygdeposten har forsøkt over flere dager å få tak i Andersen uten å lykkes, men nå bekrefter han at anmeldelse vil bli innlevert til politiet.

LES OGSÅ: Mye urettferdig fokus

To lovbrudd

Det har gått mer enn fjorten dager siden Naturvernforbundet bebudet at de skulle anmelde Skinnes for ulovlig hogst. Men det vil tidligst bli i slutten av uka at anmeldelsen blir effektuert til politiet.

- Det er mye å gjøre om dagen, sier Andersen. Han legger videre til at anmeldelsen må ha et solid juridisk grunnlag.

- Vi har latt våre juridiske folk vurdere dette grundig, derfor tar det tid. Men jeg kan bekrefte at anmeldelsen vil bli levert.

Andersen kan ikke uttale seg om hva anmeldelsens formulering vil bli, men han sier det går på de nevnte forhold som han er sitert på tidligere i Bygdeposten, nemlig aktsomhetsloven som tilsier at en skogeier skal vise aktsomhet og være bevisst på hva som gjøres.

- Vi mener at det er galt å hogge, særlig når Fylkesmannen sier noe om biologiske undersøkelser. Andersen mener også at Naturvernlovens paragraf om biologisk mangfold kan ligge til grunn for anmeldelse.

Vil ha meldeplikt

- Er det for å henge ut ordføreren at dere nå anmelder han?

- Vi føler det er legitimt å statuere et eksempel, og vi vil gjerne ha en landsomfattende lov på linje med den Oslo har i Oslomarka hvor det er meldeplikt før hogging.

Virker byråkratisk

Styremedlem i Modum og Krødsherad skogeierlag, og tidligere leder i Krødsherad skogeierlag, Hans Jørgen Fyrand, sier det høres fryktelig byråkratisk ut dersom det skal innføres meldeplikt før hogst.

- Det kan fungere i Oslomarka, der er det få og store eiere. Utover i distriktene er antallet mye større, og det blir forferdelig tungrodd om man skal måtte melde fra før man hogger. Dagens prinsipp er at skogeier har en godkjent skogbruksplan som gir skogeier lov til å hogge.

- Jeg vet at skogen til Olav Skinnes var hogstmoden. Det var skog i alder 50-60 år, noe begynte også å få råte, så det var helt påkrevet å hogge, sier Fyrand.

Tidligere har skogbrukssjef Erik Bjøre i Krødsherad bekreftet at Olav Skinnes har en godkjent plan for hogging, og at det derfor ikke er gjort formelle feil rundt hogsten på Skinnesmoen.

Artikkeltags