Krødsherad vedtar ny forskrift om lokale smitteverntiltak i kveld