Krødsherad kommune, vertskap i verdensklasse. Men ikke for egne innbyggere?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I 2020 blir alle takstene for eiendomsskatt redusert med 30 prosent. Så langt så bra, eller? For vår kommune utgjør dette en minus inntekt på ca. 3,5 millioner kroner.

Høyre og Nye Bygdelista forventer at skatteanslaget øker med én million kroner. Det er jo positivt. Da står igjen med minus 2,5 millioner, men, dette er dessverre en antagelse IKKE fakta.

Det er lagt frem to forslag til budsjett i Krødsherad kommune.

Budsjettet fra kommunedirektøren gir høyde for å øke eiendomsskatten til tre promille. Dette er ett nøkternt og stramt budsjett. Det gir ikke rom for store armslag, men det er likevel til å leve med. Selvfølgelig vil ingen betale mer skatt og avgifter enn man må, men en økning fra to promille til tre promille, vil for en gjennomsnitts innbygger utgjøre i underkant av 200 kroner. Dette er ingen stor sum å betale for å unngå nedskjæringer og reduserte tilbud til våre innbyggere. De som vil merke en større økning av eiendomsskatten vil være de med store eiendommer, men er det disse vi først og fremst skal ta hensyn til? Noen ganger må man tenke på fellesskapets beste!


Budsjettforslaget fra Høyre og Nye Bygdelista, innebærer at den generelle skattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eiendommer settes til to promille. Altså slik den er i dag. Er vi så heldig at skatteinntektene blir som forventet, vil vi i så fall ha et minus på 2,5 millioner kroner. Disse pengene skal så dekkes inn ved reduksjon av rammene for de ulike sektorene, og nå begynner det å bli interessesant. Våre politikere sier, det skal ikke gå ut over lovpålagte oppgaver.

Det vil det gjøre. Lovpålagte oppgaver må fortsatt utføres, men kvaliteten på tjeneste vil reduseres. Som alltid er det barn og eldre dette vil gå mest utover. Det er innen oppvekst, helse og omsorg kuttene vil komme. Har våre politikere noen formening om hvor de ønsker det skal reduseres på bemanning og tjenester. Det er en tjeneste Innen Helse og omsorg som ikke er lovpålagt, det er matombringing. Den kan fjernes, men er det ønskelig, 200 kroner mer i eiendomsskatt og våre innbyggere som trenger det får nylaget varm mat hjem til seg fire dager i uken


Eksempelvis innen helse og omsorg, vil omfanget av reduksjon av budsjettet medføre en innsparing på ca. 1.2 millioner kroner, det vil si en reduksjon på to årsverk. Da gjenstår nedskjæringer av ansatte, og som historien viser, vil det høyst sannsynlig bli folk «på gulvet». Helse og omsorg har ingen merkantile stillinger. Da blir det folk som jobber nærmest sine tjenestemottakere som blir borte, kort og godt de som jobber med mennesker.

Konsekvenser av dette vil kunne bli:

- Redusere bemanning på sykehjem, eller redusere dagtilbud for eldre og demente hjemmeboende.

- Ikke bemanne i de nye omsorgsleilighetene, redusert tilbud til hjemmeboende. Krødsherad kommune vil ikke få realisert det nye trinnet som er vedtatt i omsorgstrappa.

- Ikke erstatte helsesøster i 50 prosent stilling, da blir det kun igjen en helsesøster som skal ha ansvar for alle spebarn, småbarn og skolebarn i bygda.

- Utsette implementering av KF kvalitetssystem – ressurskrevende.

- Redusere fagutvikling og kompetansebygging

- Så langt som mulig «spare» tjenester til funksjonshemmede.

Vi innser at kommune økonomien er stram, men er det da riktig å gjøre den enda strammere ved å lage et budsjett som medfører ytterligere innstramminger. Vi som organisasjoner er bekymret for hvilke konsekvenser dette får for bygdas innbyggere. Det forventes at våre politikere er seg sitt ansvar bevisst og kommer med klare forventninger om hvilke tjenester de anser som unødvendig.

Krødsherad kommune, vertskap i verdensklasse. Men ikke for egne innbyggere? Vi som ansatte i Krødsherad kommune ønsker å gjøre en god jobb, ikke nøye oss med en « GOD NOK JOBB». Vi vil også være vertskap i verdensklasse. Vi forventer at politikerne ønsker det samme.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken