Gå til sidens hovedinnhold

Krødsherad kommune: Krøderen, Noresund og Norefjell

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra 13 til 2 til 1? Krødsherad et sted med stort potensiale! Hva med veien videre? De som kjenner meg, vet at jeg er opptatt av bygda vår, av samhold og ikke minst ungene våre. Jeg ønsker derfor å ytre mitt synspunkt og komme med mine ønsker om veien videre i Krødsherad.

Hovedbudskapet mitt er at jeg har veldig trua på Krødsherad. Mye av grunnen til det er den veksten vi har på Norefjell og Krøderfjordens potensiale og det at mye er dårlig utnyttet her i bygda vår.

Vi har et Norefjell som mangler tilbud, da det er mest fokus på salg av hyttetomter og mindre utbygging av tilbud som gagner fellesskapet. Vi har en fantastisk flott fjord som ikke er utnyttet i det hele tatt. Noresund og Krøderen mangler nye attraktive boligområder/tomter og generelt flere aktivitetstilbud til besøkende og innbyggere.

Så er det nettopp den dårlige utnyttelsen av den fantastiske beliggenheten vi har her, som gjør at jeg har veldig trua på Krødsherad. Jeg har en drøm om at Norefjell skal være så mye mer og at vi kan bli en stor turistdestinasjon, både sommer og vinter. Jeg har en drøm om å få flere løyper til bygda og en gondol fra bunnen og helt til topps. Jeg vil ha utbygging av fritidsboliger, leiligheter og boliger ved fjorden og i sentrumsnære områder. Jeg vil ha mer aktivitet på Krøderfjorden i form av bryggeanlegg, strandområder, aktivitetsområder, vannparker og kanskje er det også rom for en campingplass til her?

Det kan trekke til seg turister, skape både arbeidsplasser og ekstra liv sommerstid. Jeg har trua på at den aktiviteten som er på Norefjell kan utvikles med tilbud rundt hele Krøderfjorden og gi vekst på både Noresund og Krøderen. Jeg håper at Norefjell ikke bare bygges ut med hytter, men også tilbud til folk. Hvis vi åpner opp og tillater bygging ved fjorden, så er det store muligheter for å trekke til seg både fastboende og turister. Får vil til en helårsturisme så vil det gi flere arbeidsplasser i kommunen. Summen av dette vil gi oss en mer slagkraftig kommune som kan ha større rom for investeringer fremover.

Det jeg har savnet i Krødsherad er en god langsiktig plan. Kommunen har tidligere invitert oss innbyggere til å delta i form av møter, og der var det dårlig oppslutning av oss som bor i bygda. Har vi gode planer er det lettere å jobbe mot målene og lettere å akseptere valgene som gjøres. Vi må ha en plan for hvordan vi skal se ut i fremtiden, både når det gjelder turisme, næring og tettestedutvikling. Vi må legge til rette for hvor vi skal ha hva.

Jeg har også et ønske om at vi tør å tenke litt større. For eksempel så restaurerte vi en svømmehall for mange millioner. Hva hvis vi hadde tenkt at vi skulle bygge en ny som ikke bare er for oss selv? Ja, det koster oss en del mer, men kanskje kunne vi også fått inntekter på den, skapt arbeidsplasser, samtidig som vi som turistdestinasjon sto sterkere? XL Bygg skal bygge ny butikk nå, hva hvis vi hadde hatt planer klare for næringsområder langs hovedveien og de kunne etablert seg der, i stedet for på eksisterende tomt hvor det stort sett er lokalkjente og fjellturister som passerer?

Jeg har alltid ønsket to skoler i bygda, for å slå det fast med en gang. Noresund er definert som sentrum i bygda i tidligere kommuneplaner og hvis man først skulle gå for kun en skole i bygda mener jeg det er forståelig og riktig å gå for Noresund. Da sikter jeg til geografisk beliggenhet, potensiale og nærhet til Norefjell - hvor vi som innbyggere må bidra til at til at det finnes tilbud. Det ville vært rimelig dramatisk å bygge ned et kommunesentrum.

Er vi villige til det, og har vi noen tanker om hva det vil gjøre med utviklingsmulighetene som er her? Noen snakker om liten plass? Jeg vil heller si at det er dårlig utnyttelse av plassen som er. Er det noe vi har nok av så er det areal, det gjelder for øvrig hele bygda, men det virker som om vi som bor her synes det er greit at bygg står tomme eller ubenyttet. Jeg frykter heller ikke å måtte bygge en ny flerbrukshall eller andre tilbud som kan benyttes av oss selv og de som besøker oss. Det må være positivt at vi får flere ting som kan brukes. Jeg håper og trur vi vil se en vekst på Noresund fremover og jeg tror det vil være bra for hele bygda.

Det er mye positivt med Krøderen, det har vært en god driv der med flinke folk og Krøderen inneholder mye bra; idrettshall, skatepark, lysløype, kunstgressbane, industri og snart ny, flott matbutikk. Så all honnør til det som skjer der og jeg håper og tror at det ikke er noen på Noresund som ønsker at Krøderen skal miste skolen sin. Men går man til valg på kun en skole, så må dessverre noen bli misfornøyd.

Veien til avgjørelsen var kritikkverdig, men det aller viktigste er veien vi går videre. Min påstand er at vi fortsatt bør ha to skoler - ikke for å unngå splid, men for å kunne hente ut potensialet som er i hele bygda. La oss bygge ut tilbudene vi har, i stedet for å bygge ned. Det er viktig å ha skoler i nærheten for å gjøre både Noresund og Krøderen attraktive.

Om det nå skulle vært bygd en skole, så skal det være gjort gode vurderinger om hva som er best for oss alle på lang sikt. Ikke etter hvor vi har ledig plass eller hvor det er billigst, men hvilken vei vi ønsker å gå og hva vi har trua på. I debatten så virker det på meg som at hva som er billigst er viktigst. Vi, som stolte Kryllinger, må kanskje prøve å tenke litt lenger enn de neste ti årene. Jeg tror det er viktig å tenke at skolene kan være så mye mer i bygda vår og at de kan benyttes som sosiale møteplasser både for oss og de som besøker kommunen vår.

For en videre utvikling av nærmiljøene så er skolene viktige. La oss kjempe for å beholde det på begge steder. Vi har hatt to skoler i 60 år og klarer det nok i mange år til. Det er gjort flere positive grep på Krøderen og mange barnefamilier har bosatt seg der. La de beholde skolen, og så prøver vi å legge til rette for at mange flere bosetter seg eller besøker Krødsherad. Jeg ønsker ikke at vi bygger to nye skoler, men ivaretar de vi har så helse, miljø og sikkerhet er godt ivaretatt for elevene og lærerne. Jeg tror at for ungene så er innholdet i skolen og skoleplassen viktigere enn nye klasserom. Trenger vi skolebygg fra øverste hylle eller kan vi klare oss med utbedringer og «bra nok»? Om vi absolutt trenger en endring, så vurder heller en felles 1-7 skole og en 8-10 skole på hvert tettsted, så samler vi klassene og får en tidlig samhørighet i bygda.

Hovedinvesteringene jeg håper vi nå kan gjøre, er å få fortgang på potensialet som det ligger godt til rette for her. Min oppfordring til oss voksne som skal være med å påvirke hva vi gjør videre, er at vi ikke bare tenker på oss selv og våre egne. Vi er en turistkommune og burde sette besøkende mer i fokus. Lager vi tilbud til gjestene våre, så vil vi tjene på det på sikt, da setter vi indirekte ungene våre og kommunens fremtid i fokus. Dette vil være tilbud de kan bruke og noe å leve av senere. Tidvis skammer jeg meg over hvor lite vi tilrettelegger og gjør for alle de tusen som investerer i bygda vår.

Fortid, nåtid, fremtid. Vi er alle «Krødsherad kommune», ikke bare de som jobber i administrasjonen eller på kommunehuset. Vi som bor her har fått overta et vidunderlig sted hvor det ligger store muligheter. Vi har alle et ansvar for å tenke på nåtiden, på naboen, på hyttefolket og turisten som besøker oss. Og ikke minst på fremtiden. Dette gjør vi ved å være positivt engasjert. Gjennom å framsnakke det vi har og bidra til nyskapninger i hele kommunen. Jeg håper derfor på et bedre klima i debatten videre og at vi kan samles om gode løsninger for oss alle. Ikke minst må vi respektere våre politikere, som gjør en jobb som mange andre ikke vil gjøre. Ungene våre skal overta dette og de skal jobbe sammen. Det er vår jobb å tenke på deres og bygdas fremtid.

Jeg ønsker:

  • En god langsiktig plan for utvikling av hele Krødsherad
  • En plan hvor vi tenker litt lenger enn de neste ti årene. Vi bør ikke tenke hva som er billigst å gjøre, men hva som vil gi oss mest igjen for investeringene på lang sikt
  • Attraktive ferieboliger/boliger/leiligheter som ligger sentrumsnært og ved fjorden
  • Utbygging langs Krøderfjorden med brygger, aktiviteter og forskjønnelse ved hugging m.m
  • Skape sosiale møteplasser og tilbud til turister, oss selv og ungene våre. Steder hvor ungene våre kan bli kjent med nye venner
  • Videreføre to skoler for å videreutvikle begge tettstedene våre og utnytte potensialet langs hele Krøderfjorden
  • Investere i innholdet i skolen og skoleplassen så ungene våre får flere tilbud og læreren flere alternativer i hverdagen
  • Å styrke sammenhengen mellom fjord og fjell, og tilby flere aktiviteter til både fastboende og besøkende
  • At vi ansetter en som kan sørge for fremdrift, sette planer ut i live og skape samarbeidsplattformer i kommunen (for velforeninger, grunneiere og næringsliv). Ting tar dessverre for lang tid.

Initiativ - Engasjement - Gode planer - Handlekraft - Turisme = Tilbud og levebrød for våre unge håpefulle.

Jeg bryr meg om hele Krødsherad og jeg tror at vi kan gjøre hverandre sterke. Det er ikke Noresund mot Krøderen. Vi har noe unikt sammen: geografisk beliggenhet (nærhet til store byer), naturskjønne omgivelser med fjell og fjord og en dårlig utnyttelse av det vi har gir meg klokketro på Krødsherad. Men vi må tørre å satse og satse riktig gjennom gode langsiktige planer.

I 1959 så gikk vi fra 13 til 2 skoler. Disse to bør vi beholde.

«Rett under den majestetiske fjellkoloss ligger det vidunderlig deilig Krødsherred med Krøderens blanke vannspeil strekkende seg gjennom hele bygda, og omkring den djupblå fjord leirer alle de smukke garder seg i viker og på nes med bølgende åker og blomstrende enger, hver gard omslynget av lunder med lauvskog på jordene og med et større friskt skogholt mellom» (Mørch, 1976)

Kommentarer til denne saken