Krødsherad ikke tilfreds med forskriften sin – skal lage en ny versjon på mandag